Uzávěrka 5. 1.

Ukažte se v rámci FUK 2023! – open call

Publikováno 1. 12. 2022
Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Open call pro skvělé příklady kreativního učení pro širokou i odbornou veřejnost! Ukažte se v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK 2023!

FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání pořádaný platformou uMĚNÍM představuje odborné, ale i široké veřejnosti umělecké/kulturní formáty, které jsou zároveň příležitostí pro inovativní učení. Učit se kreativitou a uměním, nejen v Praze ale i celé České republice, budete moct v dubnu 2023.

Uzávěrka přihlášek do open callu je 5. 1. 2023.

Vyhodnocení vám pošleme individuálně na uvedený email do 23. 1. 2023.

Festival umění a kreativity ve vzdělávání proběhne 13.–23. 4. 2023.

Přihlásit se můžete ZDE.

UKAŽTE SE V RÁMCI FUK!

Hledáme interaktivní formáty (workshopy, dílny, ale i taneční nebo divadelní představení) pro veřejnost, pedagogy a pro školy.

PROGRAM FESTIVALU

FUK představuje širokou nabídku dílen a představení, které jsou učením i uměním zároveň v Praze i řadě měst.

Vybraní partneři a členové uMĚNÍM představují v Praze i regionech širokou nabídku forem kreativního učení.

Pokud splníte podmínky FUKu, zařadíme vás do propagace festivalového programu a váš workshop bude nabídnut partnerům FUKu v Praze i regionech, kteří sami rozhodnou, koho chtějí pozvat a za jakých podmínek. (Případně se můžete připojit k realizaci ze svého prostoru).

Je možné přihlásit program, který by byl v rámci FUK pouze na objednání (v sekci nabídky pro školy).

https://fuk.education/

KURÁTOROVANÁ SEKCE

Letos poprvé uMĚNÍM otevírá sekci, do které obsah vybírá dramaturgická rada uMĚNÍM a v níž představuje mimořádně zajímavé příklady kreativního učení. Přihlášením se do open callu automaticky přihlašujete svůj projekt k posouzení dramaturgické rady uMĚNÍM.

Organizátor FUK nenabízí finanční ohodnocení ani pokrytí ohodnocení lektorů a nákladů spojených s realizací programu.

Co je kreativní vzdělávání?

Kreativní vzdělávání je mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností.

Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii dětí i dospělých. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita.

Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

VIDÍTE SE V TOM?

UKAŽTE SE V RÁMCI FUKu!

Hledáme interaktivní formáty (workshopy, dílny, ale i taneční nebo divadelní představení) pro veřejnost, pedagogy a pro školy, které ještě na FUKu nebyly (max. 3 za organizaci). Výjimkou jsou programy pro školy na objednávku. Ty se mohou opakovat a jedna organizace může nabídnout max. 4.

Nemáme šanci vidět všechny programy naživo, proto je pro nás vaše sebehodnocení a jeho pravdivost klíčová. Díky za upřímnost.

Vyplňte, prosím, tento formulář, přiložte 3–5 fotografií z realizace vašeho formátu, který ukazuje tento typ práce s publikem, a – pokud máte – i video (pomůžete nám s hodnocením a zvýšíte své šance na úspěch.