Tříletý výzkum na poli sborového zpěvu

Publikováno 16. 4. 2021

NIPOS zahájil tříletý výzkum na poli sborového zpěvu podpořený Ministerstvem kultury v rámci programu Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumných organizací.

Výzkum se dělí na dvě části – první je Mapování sborové historie a druhá je Český sbormistrovský slovník 1945-2020. Věříme, že se nám tímto krokem podaří zahájit ucelené mapování sborového hnutí od poloviny 19. století po současnost a zpracovat významné osobnosti českého sbormistrovského života do slovníkových hesel. Výsledky výzkumu budeme publikovat ve specializované databázi (Národní sborová databáze).

Velmi uvítáme vaše aktivní zapojení do výzkumu – sbory šetříme pomocí dotazníku (rozšířeného oproti původnímu dotazníku do Národní sborové databáze, který jste možná již vyplňovali). Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas a dotazník poprvé či znovu vyplníte, či doplníte chybějící či nové údaje. Zajímají nás především aktuální kontaktní údaje na sbor a jeho sbormistra, uvítáme fotografie a rovněž stručné údaje historické.

Dotazník – sbor: ZDE

Dotazník – sbormistr: ZDE