Trh s uměním – otevřená výzva

Publikováno 25. 11. 2018

Tvoříte si doma do šuplíku a chtěli byste se dostat do umělecké instituce? Nebo byste si naopak chtěli zkusit, jaké to je, prodat své dílo do něčí sbírky? Formátu se meze nekladou. Díla však musí být transportovatelná a k vystavení, tzn. fotografie, obraz, socha, instalace, objekt, kresba apod.

Podmínky:
• Na prezentaci děl má právo každý přihlášený, prezentace tvorby je zdarma.
• Cena jednoho díla nesmí být vyšší 5 000 Kč. S určením ceny díla Vám v případě nejistoty pomůže tým DUUL.
• Maximální počet děl na osobu je 10 ks, libovolných rozměrů.
• Díla musí být do galerie přinesena nejpozději do 14. 12. 2018 18 hodin, a v to v otevírací době DUUL.
• Transport do galerie si vystavující zajišťuje sám a na vlastní náklady.
• Díla, která se během trhu neprodají, se budou deinstalovat 2. 1. 2019 od 10–18 hodin.
• Balení prodaných děl a kupní smlouvy mezi umělcem a nakupujícím pomůže zajistit Dům umění Ústí nad Labem.

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP se zavazuje k podmínce, že si z prodeje nebude brát žádnou provizi a veškerý zisk, tak bude vaším honorářem.

Trh s uměním bude probíhat ve dnech 15. až 20. 12. 2018. Unikátní akce, kde si můžete zakoupit originální umělecké dárky. Vstup volný.

Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Klíšská 979/129a
400 96 Ústí nad Labem

OTEVŘENO:
úterý–sobota 10–18 hodin