Tomorrow Mourning: An Archive of Disabled Grief vyzývá k participaci

Publikováno 23. 2. 2021

Projekt vzdává hold zármutku, který postižení doprovází, v jeho zmatené, chřadnoucí, překypující, bolestné slávě. Vyzývá k zaslání objektů, které pro ně zármutek symbolizují.

Výsledkem mezinárodního projektu zaměřeného na osoby s postižením bude digitální archiv a zin.

Více informací zde.

Dokumenty a fotografie lze zaslat online, předměty potom poštou do New Yorku.