Uzávěrka 31. 5.

Teritoria umění 2019 – call for papers

Publikováno 4. 4. 2019

Srdečně zveme studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti na 6. ročníku konference Teritoria umění 2019.

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.
Na konferenci lze přihlásit příspěvky z oblasti artistic research a dále takové, které výrazným způsobem tematizují metodologii výzkumu v oblasti vizuálního a performativního umění (tj. audiovize, divadlo, hudba a tanec).  Každému příspěvku je vyhrazeno 20 minut, následují společné diskuze. Z konferenčních příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

Abstrakty příspěvků v rozsahu 900–1 200 znaků můžete zasílat na přiloženém formuláři do 31. 5. 2019 na E .

Další informace dostupné zde.