Uzávěrka 31. 12.

Tantehorse: Emergency Dances IV. – open call

Publikováno 30. 11. 2022

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová.

Emergency Dances IV. aneb Tanec povstávající ze stavu nouze

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se opět rozhodl podpořit mladé, začínající, či nezávislé tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně/technické zázemí pro experimentální autorskou tvorbu.

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová, dramaturgyní filosofka a divadelní lektorka Kristýna Boháčová, technicko-produkční tým tvoří tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

Emergency Dances 

Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Nás cyklus volně překládáme jako Tanec povstávající ze stavu nouze.

Téma Emergency Dances klade podmínku využití těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tématicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkou jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Emergency Dances chtějí motivovat tvůrce k experimentu, avšak v rámci intelektuální i producentské podpory. Projekt lze chápat též jako laboratoř, krátkometrážní délka finálních projektů je startovacím polem pro vznik následného celovečerního díla.

V předchozích edicích jsme podpořili díla, jako např. Johana Pocková a Sabina Bočková: Jáma Lvová, Ridina Ahmedová: Sádlo, Eva Stará: MASS ad.

Po zkušenosti z předešlých dvou dílů přidáváme k projektu ještě tři workshopy. Vybraní tvůrci dostanou možnost absolvovat dramaturgický workshop (vedený filosofkou performance Alicí Koubovou) a technicko-produkční (vedený Jakubem Urbanem). Kurátorka Miřenka Čechová povede workshop režijně-choreografický a díla bude průběžně diskutovat.

Nabízíme:

 • produkčně technické zabezpečení projektu
 • prostor na zkoušení (cca 70 hod. zkoušení pro každý projekt)
 • prostor na premiéru a reprízu, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
 • finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
 • dramaturgickou, režijní a produkčně technickou supervizi 
 • možnost absolvování tří workshopů
 • odborné konzultace v průběhu procesu zkoušení
 • prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla
 • diváckou a odborně kritickou zpětnou vazbu po uvedení

Požadujeme:

 • angažovaný umělecký přístup k tvorbě
 • schopnost vést dialog s autory dalších projektů
 • kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
 • společenskou aktuálnost a aktivistický přístup k tématu
 • formalní inovativnost a odvahu k experimentu
 • primární fokus na lidské tělo a minimalizaci vnějších prostředků
 • délka 20–30 minut

Časový harmonogram:

Leden 2023 – vyhlášení výběru třech projektů

únor – červen – 1. část přípravy projektu

červen – první vzájemný showcase a kritické připomínky

Červenec–září – 2. část přípravy projektu

Září – druhý společný showcase a kritické připomínky

Říjen – závěrečná část zkoušení

12. 11. 2023 technická příprava, generálka v Paláci Akropolis

13. 11. 2023 – premiéra projektu v Paláci Akropolis

14. 11. 2023 – premiéra projektu v Paláci Akropolis

Uzávěrka návrhu projektů je: 31. prosince 2022

Návrh projektu by měl obsahovat:

 • Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
 • Způsob, jakým chcete téma zpracovávat (formalní inovativost)
 • Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
 • Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům).

K návrhu přiložte:

Forumlář vč. příloh vyplňte zde: https://forms.gle/tcbLGydMto1aniQL7

Další otázky vám zodpoví do 29. 12. 2022 Jakub Urban na nebo na 777 947 430.

Reflexe předešlých dílů ED I.–III.

V roce 2019 bylo z původního plánu na místo 3 projektů podpořeno 5 nových projektů a zpracovány dvě tématické linie, Patologie médií a Limity tělesnosti. V roce 2020 jsem vybrali do další edice 3 projekty, které se spojili v tématické lince Sebe-Vědomí. Tyto tématické linie vznikly jako reakce na předložené projekty, tvůrci se dotýkali podobných, či podobně zaměřených otázek. Díla měla možnost vytvořit navzájem dialog, kontrastovala v uchopené formě, odrážela se v sobě navzájem. Po prvním uvedení následovala kriticky vedená diskuse s diváky, moderovaná filosofkou performance Alicí Koubovou.

Podpoření tvůrci 2019 a 2020:

Johana Pocková & Sabina Bočková – Jáma Lvová, Denisa Musilová – Ententiky, Bora Debnárová & Jindřiška Křivánková: Not to Take a Prayer, Martin Talaga & Denis Baštuga: Homo Sensorium, Kristýna Kužvartová & Aida Mujačić – Druhá kůže, Ridina Ahmedová: Sádlo, Nikola Križková: PASSING, Eva Stará: MASS.

„Emergency Dances představuje skvělou příležitost pro neokoukané tváře a je sympatické, že se kurátorské pozice ujal soubor, jehož jméno zdobí nejen programy českých, ale i zahraničních divadel. Série tak představuje skvělou laboratoř, ve které lze pozorovat nejenom evoluci talentů, ale také konfrontaci nejmladších zástupců taneční scény.“

Josef Bartoš, Taneční Aktuality

“Umění je zrcadlem doby. Tvůrci vždy, ať už víceméně vědomě či nevědomě, reflektují to, co je obklopuje, co je pálí a nedá jim spát. Ke snaze o taneční aktivismus se hlásí i nová série představení pod názvem Emergency dances, která vzniká pod patronací uměleckého uskupení Tantehorse a dává nově nastupující generaci umělců prostor vyjádřit se.“

Daniela Machová, Taneční Aktuality

“Jak je vidět, projekt Emergency Dances je nejenom příležitostí pro tvůrce a performery, ale pro i obor performance jako takový.”

Zuzana Smugalová, Opera+