Uzávěrka 31. 12.

Tantehorse: EMERGENCY DANCES III. – výzva

Publikováno 10. 12. 2019

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance, se opět rozhodl podpořit mladé, začínající či nezávislé tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně/technické zázemí pro experimentální autorskou tvorbu.

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová, technicko-produkční tým tvoří tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

Emergency dances
Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Nás cyklus volně překládáme jako Tanec povstávající ze stavu nouze.
Téma Emergency dances klade podmínku těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tématicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkou jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Emergency Dances chtějí motivovat tvůrce k experimentu, avšak v rámci intelektuální i producentské podpory. Projekt lze chápat též jako laboratoř, krátkometrážní délka finálních projektů je startovacím polem pro vznik následného celovečerního díla.

Po zkušenosti z předešlých dvou dílů přidáváme k projektu ještě tři workshopy. Vybraní tvůrci dostanou možnost absolvovat dramaturgický workshop (vedený filosofkou performance Alicí Koubovou) a technicko-produkční (vedený Jakubem Urbanem). Kurátorka Miřenka Čechová povede workshop režijně-choreografický a díla bude průběžně diskutovat.

Nabízíme:
– plně profesionální produkčně technické zabezpečení projektu
– prostor na zkoušení (dle nabízených časových možností)
– prostor na premiéru, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
– finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
– dramaturgickou, režijní a produkčně technickou supervizi
– možnost absolvování tří workshopů
– odborné konzultace v průběhu procesu zkoušení
– prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla
– diváckou a odborně kritickou zpětnou vazbu po uvedení

Požadujeme:
– angažovaný umělecký přístup k tvorbě
– schopnost vést dialog s autory dalších projektů
– kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
– společenskou aktuálnost a aktivistický přístup k tématu
– formalní inovativnost a odvahu k experimentu
– primární fokus na lidské tělo a minimalizaci vnějších prostředků
– délka 20-30 minut

Časový harmonogram:
13. 1. 2020: setkání všech přihlášených (ve večerních hodinách)
Leden 2020: vyhlášení výběru třech projektů
Březen–květen: 1. část přípravy projektu
Květen: první vzájemný showcase a kritické připomínky
Červen–září: 2. část přípravy projektu
Září:druhý společný showcase a kritické připomínky
Říjen: premiéra projektu v Paláci Akropolis
Listopad 2020: repríza projektu v Paláci Akropolis

Návrh projektu by měl obsahovat:
1. Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
2. Způsob, jakým chcete téma zpracovávat (formalní inovativost)
3. Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
4. Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům).

K návrhu přiložte:
– CV autora
– video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu. (Video zašlete jako odkaz na YouTube, Vimeo apod. Neakceptujeme odkazy ke stažení.)

Formulář vč. příloh vyplňte zde