Uzávěrka 15. 2.

Symposium: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT (Brno) – otevřená výzva

Publikováno 16. 1. 2019

Katedra hudební produkce Janáčkovy akademie múzických umění vyzývá k prezentování realizovaných kulturních projektů formou posterů v rámci konference Symposium: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT (Brno, 8.–10. 4. 2019).

Cílem této výzvy je představit odborné i širší veřejnosti projekty orientované na umělecký management a zároveň tímto způsobem podpořit práci studentů vysokých škol v daných oborech. Záměrem je rovněž vytvoření prostoru pro diskuzi, vzájemnou výměnu inovativních myšlenek a zpětnou vazbu jak mezi studenty, tak ze strany odborné veřejnosti.

Veřejná prezentace přihlášených projektů ve formě posterů se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 v Brně v rámci třetího dne konference.

PROJEKT JAKO POSTER:
Váš zajímavý projekt jednoduše graficky zpracujte formou posteru (jednoho velkého plakátu). Cílem není prezentovat plakát propagující danou akci, ale Vaši vlastní producentskou či produkční aktivitu. Můžete tak ostatní seznámit s výsledky své akce (koncertu, představení, kampaně, apod.) a popsat prostředky a postup, použité k její realizaci. Prezentující přiveze poster na Symposium, kde bude možné ho v rámci posterové sekce vystavit a krátce prezentovat. Získáte tak zpětnou vazbu, nové kontakty i další nápady.

OBSAHOVÉ A FORMÁLNÍ POŽADAVKY POSTERU:
– formát A1 (vertikálně)
– stručný název akce / projektu a jméno autora / autorů práce, e-mail(y), název školy
– fotografie dokumentující akci / projekt (minimálně tři)
– popis projektového cíle a přínosu (abstrakt)
– rozpočet (orientační data, formou tabulky)
– etapový plán (harmonogram)
– další relevantní metody (dobrovolné)
– výsledky práce
– závěr

PODMÍNKY PRO PREZENTUJÍCÍ:
Všichni prezentující musí být registrovaní alespoň na třetí den Symposia. Registrace je (nebo jejich zástupce) zavazuje k účasti na programovém bloku věnovaném posterové sekci. Doporučujeme, aby si prezentující s sebou přinesli veškerou písemnou dokumentaci k projektu.

Projekty je možné přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře => https://bit.ly/2FosFMv
do 15. 2. 2019 (včetně).

Info kontakt: E