Studentské centrum Záhřeb hledá partnery pro projekt v oblasti scénického umění

Publikováno 4. 3. 2020

Studentské centrum města Záhřeb bylo založeno v roce 1957 a nyní představuje multifunkční kulturní prostor v samotném srdci města.

Podporuje zejména experimentální a nezávislé umělecké produkce a umělecká hnutí a aktivně organizuje koncerty, divadelní představení, vzdělávací programy a workshopy. Kromě toho také spolupracuje s mezinárodní sítí umělců APAP a evropskými organizacemi na programech uměleckých rezidencí.

Studentské centrum města Záhřeb by se rádo zapojilo do teoretického a praktického výzkumu současného scénického umění. Divadelní sekce studentského centra stále hledá nové výrazové prostředky, postupy a formy a snaží se o sociálně a eticky odpovědné umělecké aktivity. Proto by rádo vstoupilo jako partner do evropského projektu spolupráce s cílem vytvořit nový směr současné divadelní produkce.

Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu EU Kreativní Evropa, konkrétně v rámci výzvy Projekty spolupráce na západním Balkáně.