Uzávěrka 23. 6.

Středomořská hlavní města kultury a dialogu – výzva k přihlášce o titul pro rok 2025

Publikováno 5. 5. 2023

Unie pro Středomoří, jako oficiální fórum pro spolupráci členských států EU se státy v oblasti Středozemního moře, usiluje zejména o dobré sousedské vztahy se zeměmi v tomto regionu. Titul Středozemská hlavní města kultury a dialogu je iniciativou, která má podporovat rozvoj založený na kultuře.

Středozemská hlavní města kultury a dialogu

Celoroční oslava středomořské identity a spolupráce.

Evropsko-středomořský region oplývá rozmanitým kulturním dědictvím, které vznikalo díky staletí probíhající kulturní výměně v regionu. Dnes toto kulturní dědictví nepřestává inspirovat, představuje naše sdílené hodnoty a připomíná důležitost umění spojovat a posilovat porozumění mezi kulturami a komunitami.

V tomto duchu 43 členských států Unie pro Středomoří odstartovalo iniciativu „Středozemská hlavní města kultury a dialogu“, a to za účelem podpory rozmanitosti a sdílené identity v Evropsko-středomořském regionu a posilování vzájemného porozumění mezi lidmi, kteří v něm žijí.

Iniciativa vznikala po vzoru Evropského hlavního města kultury a obdobných projektů v Latinské Americe nebo v Africe. Představitelé Unie pro Středomoří každoročně udělí titul dvěma přihlášeným městům, která budou koncipovat program kulturních, společenských a sportovních událostí, zdůrazňující kulturní dědictví, středomořskou identitu a dimenzi vztahu EU-Středomoří. Iniciativa klade důraz na zapojení lokálních aktérů a občanské společnosti, tedy cílí na vytvoření platformy, která by místním pomáhala formulovat také společensko-ekonomické problémy. Program by měly organizovat například místní úřady, kulturní instituce, univerzity a další školská zařízení, sportovní instituce a občanské organizace. Přirozeně se předpokládá i posílení spolupráce mezi dvěma zvolenými městy.

Kdo se může přihlásit?

Města, která se nacházejí na území členských států Unie pro Středomoří. Města, která se nachází jak ve vnitrozemí, tak na pobřeží. Města, která titul dosud nezískala.

Deadline pro přihlášky: 23. června 2023

Podrobnější informace k harmonogramu a informační brožura jsou k nahlédnutí na webu iniciativy

Iniciativa Středomořská hlavní města kultury a dialogu je koordinována společně Unií pro Středomoří a Nadací Anny Lindh.

Unie pro Středomoří(UfM-Union for the Mediterranean) je mezivládní organizace, která podporuje spolupráci a dialog v regionu Euro-Středomoří (sdružuje 43 zemí regionu), a to prostřednictvím iniciativ sledující tři strategické cíle: regionální stabilita, lidský rozvoj a regionální ekonomická integrace. Ministři zahraničních věcí UfM se pravidelně setkávají na Regionálním fóru Unie pro Středomoří.

Nadace Anny Lind (ALF-Anna Lindh Foundation) je mezinárodní organizace s působením v oblasti Středomoří a podporuje mezikulturní a občanský dialog. Cílem je bojovat proti vzrůstající vzájemné nedůvěře a polarizaci společností. Nadace vznikala v letech 2004 a 2005 a stala se první institucí pro dialog, společně založenou EU a partnerskými zeměmi Středomoří.