Uzávěrka 17. 4.

STP&A konference – výzva o příspěvky

Publikováno 30. 3. 2023

Mezinárodní interdisciplinární konference sociální teorie, politiky a umění (STP&A) se zabývá současnými trendy a politickými otázkami ovlivňujícími umění po celém světě.

STP&A 2023 proběhne od 21. do 23. září v Lexingtonu, Kentucky.

Jako každý rok, vítá výbor STP&A návrhy na příspěvky týkající se následujících témat:

  • Přístupnost, rozmanitost, rovnost a inkluze v umění
  • Vzdělávání, odborná příprava v umění
  • Umění a technologie
  • Umělecký pracovní trh, ekonomika kultury
  • Kulturní/kreativní odvětví a tržní struktury
  • Kulturní demokracie, politika a komunitní rozvoj
  • Festivaly a akce
  • Politika a správa kulturního dědictví
  • Populární a vysoká kultura

Více informací zde.