Uzávěrka 14. 6.

Stáž na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

Publikováno 25. 5. 2020

Chcete strávit několik zajímavých měsíců s Ji.hlavou? Do festivalového týmu přijímáme zájemce o aktivní praxi na pomoc s přípravou festivalu. Jste filmový nadšenec a chcete poznat zajímavé osobnosti z řad tvůrců či filmových profesionálů? Pak hledáme právě Vás!

Aktuálně hledáme stážisty/stážistky na tato místa:

Asistent/ka oddělení Industry

 • Zajišťuje soutěžní výstavu Best Festival Posters
 • Komunikuje s filmovými festivaly z celého světa, s filmovými profesionály ze zahraničí
 • Připravuje tiskové materiály a informace na web apod.
 • Dobrá znalost anglického jazyka podmínkou

Asistent/ka programového oddělení

 • Pracuje s filmy vybranými do programu letošního festivalu, kompletuje filmografické údaje, nahrává trailery a fotky do festivalové databáze, komunikuje s tvůrci
 • Zajišťuje náhledové kopie filmů
 • Píše texty pro festivalový katalog apod.

Asistent/ka Guest Service

 • Připravuje podklady pro oddělení Guest Service – třídění podkladů pro ubytovací koordinátorku, pro koordinátorku Protokolu a vedoucí GS
 • Pracuje s festivalovou databází Eventival (pomoc při kompletaci festivalových akreditací)
 • Koordinuje dopravu festivalového štábu do Jihlavy
 • Podílí se na přípravách slavnostních ceremoniálů
 • Během festivalu se podílí na chodu Guest Service, Protokolu nebo Partners Lounge

Asistent/ka dětského programu Ji.hlava Dětem

 • Pomáhá s produkcí a dolaďováním detailů programu, stará se o evidenci zájemců na workshopy (před festivalem)
 • Pomáhá s provozem prostoru, koordinací dobrovolníků, se správou evidenčního a registračního systému. Je podporou organizačního týmu při zajišťování jednotlivých událostí dětského programu (v průběhu festivalu)

Asistent/ka Inspiračního fóra

 • Pomáhá s produkcí Inspiračního fóra, komunikuje a stará se o účastníky a hosty před festivalem, v průběhu a po festivalu
 • Pomáhá s tiskovinami Inspiračního fóra
 • Pomáhá se sběrem dat pro závěrečnou tiskovou zprávu a obsahovým uzavřením Inspiračního fóra (evaluační dotazníky hostů, analýza mediálních výstupů, hodnocení, ad.)

 Asistent/ka produkce

 • Pomáhá s organizačním zajištěním festivalu, zjišťuje kalkulace, připravuje objednávky, komunikuje s vybranými dodavateli (prostory, architektura, doprava, tiskoviny, merch atd.)
 • Podílí se na přípravě festivalového centra
 • Pomáhá s organizací tiskových konferencí a dalších součástí festivalu

 Asistent/ka mediální komunikace a PR

 • Pomáhá mediálnímu oddělení (příprava a třídění podkladů pro novináře, podklady pro tiskové konference apod.)
 • Zajišťuje soutěž Cena Respektu, kontaktuje redakce, pomáhá s předvýběrem vítězných reportáží
 • Během festivalu pomáhá na press centru

Asistent/ka semináře Média a dokument

 • Pomáhá s produkcí a tiskovinami, stará se o evidenci zájemců na workshopy (před festivalem)
 • Komunikuje s lektory i účastníky semináře ohledně programu, ubytování, cesty, apod.
 • Dohlíží nad průběhem semináře a zajišťuje technické požadavky plynoucí z programu
 • Po skončení semináře komunikuje se studenty, lektory i školami ohledně výstupů a hodnocení 

Asistent/ka Marketingu a festivalových sponzorství

 • Oslovování potenciálních produktových partnerů festivalu (pro zajištění festivalové architektury, rautů atd.)
 • Asistence při vytváření marketingových prezentací a partnerských nabídek
 • Výpomoc s další marketingovou agendou a s přípravou festivalu
 • Péče o produktové partnery a další potřebná agenda během festivalu

Termín nástupu: červenec, srpen či dohodou

Pracovním místem stážistů a stážistek je během roku a před vypuknutím festivalu pražská kancelář MFDF Ji.hlava (Kino MAT, Karlovo náměstí 285, Praha 2).

Stáže jsou nehonorované, festival ale stážistům hradí cestu a ubytování v Jihlavě a základní stravu v průběhu festivalového týdne.

Vaše přihlášky zasílejte na e-mail – do předmětu uveďte STÁŽ a napište nám také několik vět o vás.