Uzávěrka 30. 11.

Spolupráce kulturních a kreativních sektorů s dalšími odvětvími – dotazník

Publikováno 27. 11. 2018

KEA European Affairs vyzývá společnosti působící v oblasti kreativního a kulturního sektoru k vyplnění krátkého dotazníku na téma spolupráce s ostatními odvětvími průmyslu.

KEA European Affairs byla pověřena Evropskou komisí k vytvoření dotazníku zaměřeného na mapování role, kterou hrají kulturní a kreativní průmysly v inovování evropského průmyslu.

Organizace nyní vyzývá individuální profesionály nebo společnosti působící v oblasti CCS (včetně módy, designu a špičkových odvětví), kreativní organizace a veřejné orgány k jeho vyplnění.

Dotazníky lze vyplnit do 30. 11. 2018 zde:

I. Profesionál nebo společnost

II. Podpůrné organizace kreativního odvětví

III. Zástupce orgánů veřejné moci