Uzávěrka 2. 11.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – průzkum názorů

Publikováno 17. 10. 2022

Evropská komise spustila dotazník ke společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke společnému úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor.

Nový záměr Komise vybudovat cloud pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví byl širší veřejnosti představen během Evropských dní pro výzkum a inovace, R&I Days 2022. V návaznosti na ně byl spuštěn podrobný online průzkum, který má pomoci skutečně pochopit specifické potřeby tohoto sektoru.

Dotazník navazuje také na zprávu Ex – ante impact assessment on a collaborative cloud z května 2022, ve které osm nezávislých odborníků předběžně hodnotilo dopady zamýšleného společného cloudu.

Podrobnosti