Uzávěrka 3. 10.

Společnost Jindřicha Chalupeckého hledá vizuální identitu pro mezinárodní projekt

Publikováno 22. 9. 2022

Společnost Jindřicha Chalupeckého hledá grafické studio nebo grafické designéry*ky, kteří by navrhli*y vizuální identitu pro mezinárodní projekt Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions financovaného grantem EU Kreativní Evropa.

Pro projekt hledáme vizuální identitu, jejíž součástí bude vypracování funkčního manuálu (šablon), které bude síť šesti evropských partnerů dále využívat pro své propagační materiály (online i offline) zhotovovaných svými grafiky.

Rámcový rozsah práce

  • vizuální identita projektu včetně hlavního loga (pojícího prvku)
  • grafické řešení webové stránky projektu (vytvořený na open-source)
  • průběžně – formáty pro sociální sítě, plakáty či bannery
  • spolupráce na grafickém řešení závěrečné publikace k projektu (začátek roku 2024)

Požadavky

  • zkušenost s podobným typem zadání
  • zkušenost s tvorbou webu (tvorba podkladu a komunikace s webdevelopery apod.)

Výběr autora*ky a návrhu proběhne dvoukolově. První kolo je otevřené všem na základě zaslaných portfolií a referenčních projektů včetně CV či webové stránky. Do druhého kola budou vybrané tři nejvhodnější návrhy, jejichž autory*ky požádáme o drobnou skicu, návrh směru, kterým by se měla identita projektu ubírat. Výsledky druhého kola oznámíme po 21.10. 2022, kdy se sejdou partneři projektu a společně vyberou vítězný návrh. První kolo posoudí tým SJCH, druhé kolo posoudí tým SJCH společně s mezinárodními partnery projektu.

  • Uzávěrka 1. kola 3. 10. 2022
  • Uzávěrka 2. kola 19. 10. 2022

Tři první vybraní účastníci*ce obdrží skicovné 5 000 Kč, autor*ka vítězného návrhu získá zakázku na rozpracování návrhu.

Kritériem výběru je kvalita portfolia a následné grafické skici, která by měla souznít s tématem projektu, a dále praktická využitelnost v systému rozmanitých vizuálních identit jednotlivých partnerských institucí.

Podporujeme přihlášky kandidátů*ek různého věku, pohlaví, sociálních vrstev a jazykových, kulturních nebo jiných menšin. Pokud patříte do některé z těchto skupin, můžete to uvést ve své přihlášce. Všechny informace budou zpracovány důvěrně dle GDPR.

O projektu

Projekt se snaží o propojení a transformaci fungování uměleckých institucí napříč různými regiony v Evropě. Soustředí se na témata spjatá s lidským soužitím a mezilidskými i mezidruhovými vztahy, možnostmi a limity současných demokratických uspořádání, etikou, sociální inkluzí a ekologickým institucionálním provozem.

Vedoucím projektu Islands of Kinship (2022–2024) je Společnost Jindřicha Chalupeckého (Praha, Česká republika) a partnery jsou: Faculty of things that can’t be learned (Bitola/Skopje, Makedonie), Frame Contemporary Art Finland (Helsinki, Finsko), Spoločnosť Júliusa Kollera (Bratislava, Slovensko), Latvian Centre for Contemporary Art (Riga, Lotyšsko), Temporary Gallery (Kolín nad Rýnem, Německo).

Posláním Společnosti Jindřicha Chalupeckého je podporovat současné umění a posilovat jeho roli v i místním i mezinárodním kontextu. Ve spolupráci s našimi partnery v České republice i v zahraničí pořádáme výstavy, veřejné programy, rezidenční pobyty pro umělkyně a umělce nebo kurátorky a kurátory, vzdělávací a publikační projekty. Od roku 1990 Společnost uděluje Cenu Jindřicha Chalupeckého pro výtvarné umělkyně a umělce do 35 let.

Vaše portfolia vč. telefonního čísla do 1. kola posílejte do 3. 10. 2022 na e-mail . Vybraným uchazečům*kám se ozveme během následujících 1 až 2 dnů.