Uzávěrka 21. 4.

Soutěžní dialog Světlo pro metro

Publikováno 15. 3. 2023

Stanici metra C Florenc by v pasáži spojující oba vestibuly mělo v rámci rekonstrukce obohatit nové trvalé umělecké dílo – světelný objekt, na jehož návrh Galerie hl. m. Prahy (GHMP) společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) vyhlásily soutěžní dialog.

Zájemci se do něj mohou přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím Tender Arény, uzávěrka je 21. dubna 2023 ve 14 hodin. Vítěz by měl být vyhlášen letos v září, rozhodne o něm pětičlenná porota. Úkolem vítěze bude také zajistit realizaci a instalaci navrženého díla. Organizátorem soutěžního dialogu je CCEA MOBA studio.

Předmětem tohoto soutěžního dialogu a součástí veřejné zakázky je kromě návrhu nového uměleckého díla – světelného objektu pro pasáž spojující severní a jižní vestibul stanice metra C Florenc také zpracování kompletní projektové dokumentace v součinnosti s GHMP, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stanice. A to včetně soupisu prací a dodávek a získání potvrzení o splnění technických norem pro použití v metru. Dále je předmětem zakázky dodání uměleckého díla, jeho instalace a zprovoznění, součinnost při odstraňování vad a nedostatků a v neposlední řadě autorský dozor.

Do soutěžního dialogu se mohou přihlásit zájemci, kteří v termínu do 21. dubna 2023 do 14.00 podají přihlášku a doklady, že splňují jak základní způsobilost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak i kvalifikaci podle soutěžního řádu České komory architektů.

Podrobnosti