Solidarity Prints nabízí možnost přispět na podporu ukrajinských umělců

Publikováno 24. 3. 2022

Válka na Ukrajině vystavila umělce vysokému riziku. V reakci na to jsme se my, neformální skupina mezinárodních umělců, spojili, abychom podpořili nevládní organizaci Artists at Risk.

Veškerý výtěžek z prodeje pomůže organizaci Artists at Risk usnadnit nouzové cestování, poskytnout přístřeší a finanční podporu našim kolegům, aby se dostali do bezpečí.

Podrobnosti