Uzávěrka 15. 11.

SÓLA!!!! – otevřená výzva

Publikováno 17. 10. 2019

Po úspěšném celosezónním projektu Otevřených rezidencí přichází BuranTeatr s novou platformou pro podporu nezávislých umělců a tvorby samotné.

V rámci projektu SÓLA!!!! budou mít čtyři vybraní zájemci prostor až šest měsíců pracovat na dvacetiminutových sólových projektech, které budou završené společnou premiérou 30. května 2020.
BuranTeatr bude výsledné inscenace 12 měsíců uvádět v rámci svého repertoáru a na speciálních akcích.
Věříme, že SÓLA!!! budou dalším krokem k podpoře nezávislé umělecké tvorby. Umělci tak získají potřebný prostor pro hledání a chybování, čas pro získaní odstupu a v neposlední řadě možnost dlouhodobé a kontinuální tvorby.

PODMÍNKY UVEDENÍ:
– dvacetiminutový sólový výstup (povolené rozmezí 15 až 25 minut)
– výsledná forma bude uveden na malém sále (černý baletizol, formát na kukátko)
– 2x work in progress (únor, duben)
– premiéra a 6 repríz (s předpokládaným rozložením v sezóně 2020/2021)
– uváděno jako koprodukce (performer & BuranTeatr Coproduction)
– po 6 reprízách se BuranTeatr vzdává práv na uvádění a dílo přechází do vlastnictví performera (uváděno s větou „představení vzniklo v rámci projektu SÓLA!!! v BuranTeatru”)
– celková technická příprava před představením nesmí zabrat více než jednu hodinu (světla, scénografie, zvuk), čas na přestavbu mezi jednotlivými výstupy je 10 minut

CO POSKYTUJEME:
– prostor workshopového sálu a zkušebny v hodinách poskytovaných Otevřeným rezidencím (volné hodiny od 7.00 do 24.00) po dobu šesti měsíců
– Workshopový sál (4,8 x 13 m, výška 3 m, baletizol)
– Zkušebna (6,5 x 6,5 m, výška 2,5 m, baletizol)
– uskladnění věcí potřebných na zkoušení
– 1000,- na scénu, rekvizity a kostýmy
– po konzultaci drobná výroba scény
– osvětlovač a zvukař (k dispozici od 26. 5.)
– standardní honorář za reprízu pro herce divadla BuranTeatr

PRŮBĚH PROJEKTU:
– 1. 12. 2019 – začátek zkoušení
– ÚNOR – 1. work in progress
– ÚNOR – explikačka
– DUBEN – 2. work in progress
– DUBEN – předávačka
– do 12. 5. – dodání světelného rideru
– 26.–29.5. – generálkové zkoušky
– 26. 5. – 2 hodiny na světelnou zkoušku pro každého performera
– 27. a 28. 5. zkoušky na malém sále
– 29. 5. – 2 generálkové zkoušky
– 30. 5. – premiéra
– ČERVEN – 2 reprízy

Přihlášky zasílejte na E s předmětem SÓLA. Přihláška musí obsahovat životopis/portfolio a motivační dopis (min. 500 znaku). Přihlašování do projektu bude ukončené 15. 11. 2019.
S žádostí o jakékoliv další informace se obraťte na Simonu Vaškovičovou na E , nebo na T 773 633 933. Další informace o divadle a projektu najdete na www.buranteatr.cz nebo na www.facebook.com/buranteatr.