Uzávěrka 31. 7.

Slovenský festival TEHLÁREŇ – otevřená výzva

Publikováno 3. 6. 2019

Festival sa uskutoční v poradí už druhý krát v septembri 2019, v Liptovskom Mikuláši. Open call je určený pre jednotlivcov a umelecké skupiny z rôznych umeleckých odvetí.

Ukážky svojich prác, životopis, prípadne charakteristiku projektu, s ktorým by ste sa chceli na festivale zúčastniť zasielajte na E  do 31. 7. 2019.