Site-specific festival v Káznici (Brno) – výzva

Publikováno 27. 6. 2019

Faktor K. (15. až 18. října 2019). Výzva umělcům, uměleckým skupinám i jednotlivcům, aktivním zájemcům o dění v káznici k spoluúčasti na tvorbě programu kulturního festivalu + konference o přítomnosti a budoucnosti tohoto objektu.

Bývalá káznice (Bratislavská 68) – unikátní objekt ležící v lokalitě tzv. brněnského Bronxu, objekt, který na jednu stranu nese silnou historickou stopu, současně je však neskutečně inspirativní, oplývá výrazným geniem loci, oslovuje uměleckou imaginaci. Historická vrstva káznice je poměrně dobře dokumentována, náš zájem je upozornit i na potenciál objektu jako sídla kulturních a komunitních aktivit. Faktor K. vznikl za tímto účelem.

Faktor K. – v několika dnech budou do káznice koncentrovány různé formy umění s důrazem na jejich site specific formu. Souběžně bude probíhat konference o káznici a o jejím potenciálu. Konference se propojí s platformou Brněnský kulturní parlament, pořádanou Odborem kultury MMB, zejména v otázce možné kandidatury města Brna jako Evropského hlavního města kultury roku 2028.

Cílem konferenční části Faktoru K. je přivést do káznice lidi zajímající se o tento výjimečný objekt a jeho budoucnost. Poskytnout jim nejen relevantní a aktuální informace o tom, co se v káznici děje a jak postupují práce na projektu Kreativního centra, ale i zkušenosti lidí, kteří v prostoru již působili, aktuálně tvoří, realizují se. Chceme vytvořit prostor pro debatu o možném využití prostor Káznice v období do jeho rekonstrukce, jejíž začátek je plánován na rok 2021. A samozřejmě se také chceme bavit o obsahu nově vybudovaného Kreativního centra.

Cílem festivalové části Faktoru K. je „rozehrát“ káznici různými formami umění, které do určité míry ctí prostor, pracují s ním, nebo jsou do některé lokace v káznici invenčně zakomponovány. Může jít nejen o scénické formy produkce (divadlo, tanec), ale i hudební performance, výtvarné instalace či různé další hraniční formy a fúze. Může jít jak o prezentaci hotového, uzavřeného tvaru, tak i o akci s důrazem na proces vznikání přímo na místě (taneční improvizace, výtvarné dílo vznikající v čase festivalu apod). Můžeme nabídnout atraktivní prostředí káznice ke zkoušení a přípravám v průběhu prázdnin a podzimu 2019, marketingovou a logistickou podporu. Finanční ohodnocení dle domluvy.

Akci organizují a zaštiťují spolky Tripitaka, Odjinud, TIC Brno, které se podílejí na aktuálním dění v káznici pod hlavičkou „Káznice žije“ za podpory MMB Odboru strategie, Odboru kultury MMB a radního pro kulturu Marka Fišera. V konferenční části se propojuje s inicativou Brněnský kulturní parlament, což je platforma pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

Sledujte FB událost konference: https://www.facebook.com/events/2389664704430230/

V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Festival: Pavel Strašák, T 736 609 657, E
Konference: David Oplatek, T 725 741 376, E
Martina Čichoňová, T 774 353 234, E