Uzávěrka 3. 4.

Signal Festival 2020 – otevřená výzva

Publikováno 11. 2. 2020
Vítězná intalace 2019: Reflexe od Petra Vacka a Adama Ciglera v Anežském klášteře

Signal Festival vyhlašuje otevřenou výzvu k vytvoření umělecké instalace, která se stane součástí hlavního programu 8. ročníku festivalu ve dnech od 15. do 18. října. Festival chce v roce 2020 pomocí umění ve veřejném prostoru otevřít debatu o udržitelném přístupu k budoucnosti na Zemi.

Festival bude prezentovat jak díla, která reagují na současný stav a negativní důsledky chování člověka na planetu, tak projekty, které optimisticky hledají možná řešení této situace. Otevřená výzva Signal Calling je už podruhé pořádána ve spolupráci s komunitní dílnou PrusaLab, která poskytne prostředky a zázemí pro realizaci instalace. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2020. (Pozn. redakce Culturenetu: termín uzávěrky byl posunut na 3. dubna 2020.)

Podpora mladých umělců je jednou z priorit festivalu. Od samotného začátku jsme ostatně pomohli ke vzniku více než 80 instalací, které se kromě Signal Festivalu později představily na zahraničních festivalech a různých akcích. Festival přináší nové instalace návštěvníkům, ale stejně tak podporuje uměleckou komunitu směrem dovnitř,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

Téma osmého ročníku Signal Festivalu dostalo název Plán B. Rozvoj lidské společnosti dosáhl v posledním století nevídaného rozmachu a lidstvo vstoupilo do nového geologického období, takzvaného Antropocénu, kdy svým chováním ovlivňujeme veškerý zemský ekosystém a na povrchu Země zanecháváme nesmazatelnou stopu, od klimatických změn po stále větší spotřebu energií a vytváření odpadu. „Téma ekologie v poslední době rezonuje ve všech oborech včetně volného umění, designu a architektury. Přirozeně zasáhlo i Signal. Zamysleli jsme se proto nad tím, jak jej můžeme uchopit a rozhodli jsme se hledat pozitivní řešení, která chceme návštěvníkům festivalu představit skrze umělecké instalace,“ vysvětluje Marek Šilpoch, programový koordinátor festivalu. Festival chce představit futuristické výhledy, odvážné nápady nebo možná řešení, která mohou pomoci lidstvu setrvat na této planetě o něco déle.

Návrh by měl představovat samostojnou instalaci, která kreativním způsobem pracuje s technologiemi, zachovává světlo jako důležitou součást díla a reflektuje téma Signal Festivalu 2020. Vybrané dílo bude umístěno do venkovní lokace centra Prahy, proto by mělo minimálně po dobu jednoho týdne odolat podzimním povětrnostním podmínkám. Při tvorbě interaktivního díla je potřeba myslet na vysokou návštěvnost události, a proto instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem festivalu. Za podpory Signal Festivalu může být představeno i na dalších kulturních akcích napříč Evropou. Je tedy důležité myslet na náročnost samotné stavby, deinstalaci a převoz.

Stejně jako loňský rok je spolupořadatelem výzvy Signal Calling komunitní dílna PrusaLab, která výherci poskytne prostředky na výrobu instalace v hodnotě 120 000 Kč a to formou materiálu a poskytnutím technologických kapacit, zázemí a výrobní podpory dílny ve spolupráci s mistry PrusaLabu. Mediálním partnerem výzvy je ČT art.

V loňské výzvě Signal Calling 2019 zvítězilo dílo s názvem Reflexe od Petra Vacka a Adama Ciglera, absolventů liberecké fakulty umění a architektury. Na dokument o vzniku instalace se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=KcE5nkueU-w&t=285s

Veškeré detailní informace o výzvě najdou umělci na opencall.signalfestival.com