Uzávěrka 27. 3.

Signal Festival 2019 – otevřená výzva

Publikováno 28. 2. 2019

Signal Festival vyhlašuje otevřenou výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 7. ročník festivalu, který se bude konat od 10. do 13. října 2019. V roce třicátého výročí významných politických a společenských změn v České republice bude hlavním tématem Signal Festivalu revoluce a její formy.

Vyjádření tématu revoluce by mělo být i myšlenkovým obsahem realizovaného díla. Může jít o připomenutí minulých revolučních událostí u nás či ve světě nebo naopak výhled do budoucnosti na možné další revoluce za lepší svět či reflexe současné čtvrté průmyslové revoluce.

Návrh by měl představovat samostojnou instalaci, která kreativním způsobem pracuje se světlem jako důležitou technologickou součástí díla. Vítány jsou i projekty, které v sobě neotřelým způsobem prezentují současné pokročilé technologie. Díky umístění festivalu do večerního města je však žádoucí, aby i tak zůstávalo světlo v díle přítomno. Při tvorbě díla je potřeba myslet na podzimní povětrnostní podmínky a vysokou návštěvnost události, instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem akce. Za podpory Signal Festivalu může být představeno i na dalších akcích napříč Evropou. Je tedy důležité myslet na náročnost samotné stavby, deinstalace a převozu.

Letošní Signal Calling pořádá festival společně s komunitní dílnou PrusaLab. Ta poskytne na výrobu instalace prostředky v hodnotě 120 000 Kč a to formou materiálu a poskytnutím technologických kapacit a výrobní podpory dílny. Pro lepší představu, co PrusaLab nabízí, je možné dílnu navštívit každou středu od 16.00 do 20.00 nebo po předchozí domluvě.

Výzva je určena českým autorům, případně autorům dlouhodobě působícím na území České republiky.

Uzávěrka přihlášek je 27. března 2019.

Z přihlášených návrhů bude 12. dubna 2019 vybrán k realizaci jeden projekt, který bude zařazen do hlavního programu festivalu.

O výběru rozhodne komise složená z členů programové rady Signal Festivalu a zástupců PrusaLabu. Autor vybrané instalace bude za vytvoření díla odměněn honorářem 30 000 Kč, 3D tiskárnou a ročním členstvím v PrusaLabu.

Více informací o Signal Calling včetně přihlašovacího formuláře naleznete na www.opencall.signalfestival.com.

Konzultace k Signal Calling: E

Informace o PrusaLabu a objednávky prohlídek: E