Uzávěrka 8. 12.

Sieťovanie – multižánrový Open Call 2018 pre umelcov do 35 rokov veku

Publikováno 21. 11. 2018

TRAKT vyhlasuje prvé kolo otvorenej výzvy pre digitálne diela z kurátorského cyklu Sieťovanie na rok 2018.

Počet vybraných projektov nie je obmedzený, vybrané budú diela spĺňajúce nižšie uvedené podmienky.

Otvorená výzva je určená pre jednotlivcov aj umelecké skupiny zo SR aj zo zahraničia. Vekové obmedzenie autora je 35 rokov.

Deadline pre zaslanie hotových diel je 8. 12. 2018.
O výsledkoch vybraných diel budú záujemci informovaný emailom do 15. 12. 2018.

Vybrané diela budú súčasťou internetovej galérie na adrese dual.trakt.sk
_____________________________________________________________

Cieľom tohto projektu je dlhodobé sieťovanie a mapovania tvorby mladých umelcov z dôrazom na interaktívne prostredie vytvárané návštevníkovi.

Podmienky, ktoré musí dielo spĺňať pre zaradenie do siete je práca s textom, ktorý bude slúžiť ako heslo pre prechod k ďalšiemu dielu/autorovi. Na to, aby sa divák presunul k ďalšiemu dielu bude musieť opísať text z diela do vybraného poľa na webe. Spôsob akým autor spracuje tento text nie je obmedzený médiom, ale musí byť pre návštevníka tejto siete čitateľný. Text by mal byť hlavnou témou diela, ale nie je podmienkou aby bol jediným a hlavným prvkom.

Autor si text vytvára sám. Kritériom výberu zaslaných diel je kvalita zasadená do kontextu priestoru a doby a dodržanie technických požiadaviek pre splnenie funkcie projektu. Vítané sú diela každého žánru a formy (vizuálne, audiovizuálne, zvukové, literárne, maľba, performance, choreografie, záznam,…) reagujúce na špecifiká internetového prostredia alebo aktuálne spoločenské témy, či sebeprezentáciu. Vítané sú diela vytvorené priamo pre výstavný projekt, ale môže sa jednať aj o staršie dielo. Koncepcia výstavného projektu nie je inak tematicky obmedzená.

PODMIENKY PRIHLÁSENIA DIELA:

Forma diela: neobmedzená
Idea/téma: voľná
Dielo musí obsahovať: text (heslo), min. 1 max. 35 znakov / veľké a malé písmená, číslice, pomlčky (–), bodky (.), a znaky podčiarknutia (_)
Včasné zaslanie projektu elektronicky: E
Veľkosť zaslaného diela: max. 2 GB / wetransfer.com (je potrebné vyplniť v popise wetransfer: meno a priezvisko autora + názov diela + forma diela/žáner)

Zaslané projekty posúdia: MgA. Tomáš Moravanský, Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD., Mgr. art. Štefan Oliš

Viac informácií alebo otázky: E

http://trakt.sk/open-call-sietovanie/
______________________________________________________________

Projekt Sieťovanie má nezávislý a nekomerčný charakter. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film. Veríme v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru. Kombinácia netradičných štýlov, foriem a konceptov nie je TRAKTu cudzia, ale podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi.

Členovia občianskeho združenia TRAKT sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj v zahraničných spoluprácach.