Uzávěrka 31. 1.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny – call for papers

Publikováno 29. 11. 2018

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přijímá texty a recenze pro druhé číslo ročníku 2019.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V roce 2015 byl zařazen do seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Uzávěrka pro příspěvky je do 31. ledna 2019.

E-mail redakce:

Více informací pro autory na http://vvp.avu.cz/sesit/sesit