Uzávěrka 1. 9.

Secondary Archive – otevřená výzva pro mladé umělkyně z Albánie, Kosova, Srbska a V4

Publikováno 19. 8. 2022

Nadace Katarzyny Kozyry (Polsko) a partneři si dovoluji vyzvat umělkyně na začátku kariéry k účasti v otevřené výzvě Secondary Archive – online archiv umělkyň ze střední a východní Evropy.

Platforma slouží jako mezinárodní zdroj informací o ženském umění z tohoto regionu. Činí tak prostřednictvím shromažďování osobních (uměleckých) výpovědí tří generací žen: těch, které působily před rokem 1990; generace, která začala svou uměleckou praxi hned po pádu komunistického režimu; a nejmladších umělkyň, narozených po roce 1990. Secondary Archive zatím shromáždil výpovědi z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, ale i Ukrajiny a Běloruska.

Otevřená výzva je určena mladým a začínajícím umělkyním, aby představily svůj hlas a pohled na věc. Vybrané kandidátky budou vyzvány, aby ve spolupráci s kurátorkami projektu napsaly umělecké prohlášení. Výsledek této práce bude zveřejněn na webových stránkách archivu. Kromě toho porota vybere z každé země (Albánie, Kosovo a Srbsko) jednu umělkyni, jejíž vize a umělecká praxe budou podpořeny peněžním grantem ve výši 500 eur.

Pokud jde o Visegrádskou čtyřku, porota vybere jednu umělkyni, jejíž vize a umělecká praxe budou podpořeny peněžním grantem ve výši 500 eur.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT:

Umělkyně všech oborů výtvarného umění ze Srbska, Kosova, Albánie nebo zemí V4, které se narodily po 31. prosinci 1987.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Umělkyně, které mají zájem o účast, by měly zaslat v jednom souboru PDF (max. 20MB) jak anglickou, tak svou rodnou jazykovou verzi následujících dokumentů:

1) Životopis

2) Portfolio (v případě videa přidejte odkazy a hesla, pokud je to nutné).

Odeslat na .

Do předmětu uveďte: Otevřená výzva pro Secondary Archive. Albánie / Srbsko / Kosovo / Polsko / Česko/ Slovensko / Maďarsko (uveďte svou zemi)

TERMÍN: 1. září 2022

Doporučujeme umělkyním, aby svá portfolia zaslaly co nejdříve, protože porota začne posuzovat a studovat přihlášky hned po jejich doručení.

V případě dotazů a dalších informací pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Z obdržených přihlášek bude vybráno 16 finalistek z Albánie, Srbska a Kosova.

Albánská porota vybere 5 umělkyň. Porota ze Srbska vybere 8 umělkyň. Kosovská porota vybere 3 umělkyně. Porota V4 vybere jednu umělkyni. Vybraní finalisté budou vyhlášeni 8. září 2022.

Konečné rozhodnutí o udělení grantu bude oznámeno ve dnech (24. až 30. 10. 2022).

Partneři projektu:

Tirana Art Lab (Albánie), Ambasada Kultury (Bělorusko/Litva/Německo), MeetFactory (Česko), Easttopics (Maďarsko), Oral History Initiative (Kosovo), Center for Cultural Decontamination (Srbsko), björnsonova (Slovensko), Artsvit Gallery (Ukrajina).

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu (IVF). Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.