Uzávěrka 28. 2.

Scenáristická soutěž Filmové nadace 2023 – výzva

Publikováno 16. 1. 2023

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení dalšího ročníku scenáristické soutěže Filmové nadace pro rok 2023 vypsané v oblasti „literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář“. Na nadační příspěvky máme letos připraveno až 750 tisíc korun.

Soutěžit lze ve dvou kategoriích:

  • HLAVNÍ KATEGORIE – je určena pro všechny autory bez ohledu na věk
  • HVĚZDA ZÍTŘKA – pro autory, kteří do data uzávěrky nepřesáhli věk 33 let a nemají realizovaný žádný celovečerní film

Do soutěže přijímáme žádosti autorů – fyzických osob s trvalým bydlištěm v ČR – založené na dosud nerealizovaném scénáři celovečerního hraného filmu a autorské explikaci. Do výzvy lze přihlásit jen scénáře, které se naší soutěže nikdy předtím nezúčastnily.

Veškeré informace, aktuální Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a formuláře žádostí pro obě kategorie naleznete na stránkách www.filmovanadace.cz na levé straně v sekci Informace pro žadatele. Na stránkách nadace také naleznete profesní charakteristiky členů výboru, kteří zaslaná díla hodnotí bez znalosti jmen autorů, takže soutěž je zcela anonymní.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese  nebo na telefonním čísle 602 702 319. Kompletní přihlášky v elektronické podobě (tzn. vyplněný formulář žádosti a autorskou explikaci spojenou se scénářem) doporučujeme zasílat průběžně, avšak nejdéle do půlnoci 28. února 2023, na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Účastníci, jejichž žádosti splní podmínky soutěže, obdrží po zpracování všech došlých přihlášek cca v polovině března registrační e-mail. Výherce vyhlašujeme obvykle v rámci konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary na začátku července a všechny zaregistrované účastníky o výsledcích informujeme.

Těšíme se na Vaše zajímavé nové scénáře.