Uzávěrka 10. 11.

Sběr statistických dat pro potřeby mapování NEZÁVISLÉHO DIVADLA – rok 2019

Publikováno 31. 10. 2020
www.andcr.cz

V letošním výjimečném roce se na vás obracíme už podruhé – i když v jiné souvislosti a tentokrát jménem nezávislého divadla jako celku, abychom vás požádali o vaše statistická data za loňský rok 2019. Víme, že situace není růžová, ale přesto ještě jednou prosíme o spolupráci a pomoc.

V letošním výjimečném roce se na vás obracíme už podruhé – i když v jiné souvislosti a tentokrát jménem nezávislého divadla jako celku, abychom vás požádali o vaše statistická data za loňský rok 2019. Víme, že situace není růžová, ale přesto ještě jednou prosíme o spolupráci a pomoc. Stejné šetření jsme prováděli i před rokem a budeme ho realizovat pravidelně každý rok. Kontinuita je ve statistice klíčová.

Formulář můžete vyplnit, nejpozději do 10. 11. 2020, zde.

Data získaná na jaře, kdy probíhalo mapování dopadů mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19, měla bohužel jinou strukturu a pro mapování nezávislého divadla je třeba získat stejnou sadu dat jako za rok 2018.

Tento sběr vychází z potřeby získávat pravidelně přesná statistická data o fungování našeho sektoru. Tyto údaje slouží pro lepší argumentaci a jako „střelivo“ směrem k politikům a veřejné správě a pomáhají v advokacii za sektor nezávislého divadla. Vědomí vlastní síly a vlastních schopností je zároveň důležité pro celý sektor.

Struktura poptávaných údajů částečně vychází ze statistik, které jste za rok 2019 už poslali NIPOSu, ale je zjednodušená a přizpůsobená našim potřebám. Vyplnění by vám nemělo zabrat mnoho času.

Prosíme o urychlené vyplnění a odeslání údajů. Formulář je možno vyplňovat OPAKOVANĚ pro různé druhy aktivit a také se můžete ke svým datům vrátit a OPRAVIT je (link na úpravy ve vašem formuláři dostanete mailem po vyplnění a odeslání údajů).

Zaručujeme, že vámi poskytnutá data neposkytneme bez vašeho svolení třetím osobám a budeme je používat pouze v agregované, tj. anonymní podobě.

V případě nejasností nebo doplňujících otázek mě, prosím, kontaktujte na e-mailu nebo na telefonu 608 920 937.

Děkujeme,

Petr Prokop
člen Rady AND ČR