Uzávěrka 28. 10.

Roubalovské sympozium – výzva

Publikováno 24. 10. 2022

Centrum pro výzkum performativity při KDFS FF UP pořádá Roubalovské sympozium.

V letošním roce slaví Katedra divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 30. výročí svého založení. Považujeme to za dobrou příležitost vzpomenout na práci Jana Roubala, dlouholetého člena naší katedry, divadelního teoretika, který svojí aktivitou otevíral českou divadelní teorii impulzům ze zahraničí. Zejména jeho překladatelská a ediční práce vytvořila prostor pro rozvoj interdisciplinárně a kulturologicky orientovaného bádání a promýšlení hranic divadla a divadelnosti.

Roubalův odkaz chápeme jako výzvu k odvaze vydávat se za horizont disciplíny i českého kontextu. K tomuto dědictví se hlásí také Centrum pro výzkum performativity, které od loňského roku působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Domníváme se, že nejlepším způsobem, jak vzpomenout na odkaz Jana Roubala, je vytvořit prostor pro živou debatu. Proto zveme nejširší (nejen) teatrologickou obec, včetně studentů všech stupňů studia, ke společné diskusi nad texty a k promýšlení toho, co dnes znamená studovat divadlo a co nám k tomu říká práce Jana Roubala. Sympozium se uskuteční 18. listopadu 2022 v prostorách Centra pro výzkum performativity.

Seminární část bude členěna do tří bloků: moderátoři a moderátorky na začátku každé části pronesou úvodní slovo k danému tématu a budou moderovat následnou diskusi. Diskuze bude probíhat především nad texty, které jsou v harmonogramu (viz níže) barevně zvýrazněny (ostatní budou sloužit jako doprovodné texty). Součástí třetího bloku bude projekce záznamu představení a navazující debata.

Termín: 18. 11. 2022
Termín pro podávání přihlášek: 28. 10. 2022
Místo: Centrum pro výzkum performativity, Katedra divadelních a filmových studií FF UP. Umělecké centrum, Univerzitní 3, 3. patro
Web: performativity.upol.cz

Podrobnosti