Rada vlády pro nestátní neziskové organizace zjišťuje dopady COVID-19

Publikováno 27. 3. 2020

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace by ráda pomocí tohoto dotazníku nabídla příležitost k poskytnutí Vašeho expertního názoru ve věci možných dopadů současné situace na činnost nestátních neziskových organizací.

V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy neziskové organizace nemohou vykonávat veřejně prospěšné činnosti a služby v různých oblastech působení. Uzavřením škol, zákazem pořádání sportovních, kulturních a volnočasových akcí, zákazem terénních prací apod. se významně omezila činnost NNO.

Vláda zaměřuje svou pozornost na osoby samostatně výdělečně činně (OSVČ) a firmy. Je tedy důležité upozornit, že současná situace se negativně promítne i do neziskového sektoru.

Pokud máte zájem, prosím, pošlete nám vaše podněty do pátku 27. března 2020 do 12 hod. Formulář najdete zde.