Prosba o spolupráci – mapování dopadů mimořádných opatření na český nezávislý um. sektor

Publikováno 13. 3. 2020

S odvoláním na prohlášení ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka ze dne 10. 3. 2020 na tiskovém brífinku na téma Covid-19 v ČR bychom vás rádi informovali, že byl IDU pověřen zmapováním dopadů mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR na český nezávislý umělecký sektor.

Rádi bychom vás v této souvislosti požádali o rychlou součinnost. Zasíláme krátký dotazník a prosíme o jeho vyplnění obratem, nejpozději do pondělí 16. 3. 2020 do 13.00. Na základě průzkumu zformujeme prvotní přehled pro další jednání s Ministerstvem kultury ČR.

Jsme si vědomi, že své průzkumy a mapování dělají i další organizace a to zejména v oblasti scénických umění nicméně důvodem našeho průzumu je to, abychom podchytili i ty subjekty, které nejsou zastřešeny oborovými organizacemi, a abychom zmapovali situaci v různých oborech.

Dotazník, prosím, vyplňte zde: https://forms.gle/MeLM73xY5t9117Hc6