Uzávěrka 31. 7.

Projekt Treatment/Synopse – výzva v roce 2019 pro scénáristy filmů pro děti a mládež

Publikováno 18. 1. 2019

Dům kultury Ostrov je pořadatelem Dětského filmového a televizního festivalu. Festival má za sebou 50letou historii a v letošním roce to bude již 51 ročník. Festival v Ostrově se oproti Zlínu v soutěžní části zaměřuje „pouze“ na české hrané filmy pro děti a mládež.

V posledních letech zaznamenáváme stagnaci v tvorbě pro děti a mládež, chybí kvalitní filmy s tématy pro tyto věkové kategorie, chybí příběhy, které by řešily každodenní problémy, ale i radosti současných dětí a mládeže. Chybí příběhy, jaké točila režisérka Věra Šimková-Plívová nebo Drahuška Králová. V loňském roce jsme vyhlásili první ročník soutěže o treatment/synopsi na film pro děti a mládež. Sešlo se nám celkem 14 příspěvků, ze kterých odborná porota ve složení Marcela Pittermannová, Jan Gogola a Karel Smyczek vybrala celkem 5 námětů, které získaly festivalové doporučení.

Proto se festival rozhodl i v letošním roce oslovit mladé, začínající, ale i ty zkušené autory a scenáristy a vyhlásit druhý ročník projekt TREATMENT/SYNOPSE na film pro děti a mládež. Došlé projekty pak posoudí odborná porota a po vzájemné dohodě udělí pěti námětům „Festivalovou pečeť s doporučením“.

TERATMENT/SYNOPSE musí obsahovat:

  • úvodní informace o projektu: název filmu, autor scénáře, žánr, minutáž
  • hlavní nosné téma filmu, stručný obsah filmu, věkovou hranici určení
  • musí být v českém jazyce
  • musí se jednat o původní nerealizované dílo
  • autor musí být vlastníkem autorských práv
  • musí se jednat o celovečerní film (min. 70 minut)
  • rozsah 5 až 15 stran formátu A4

Termín vyhlášení je 21. ledna 2019 a termín odevzdání je do 31. července 2019. Příspěvky zašlete v elektronické podobě na E . Porota posoudí všechny došlé příspěvky a vybere pět nejzajímavějších synopsí, které doporučí k dalšímu projednání případnému producentu filmu. Vybrané synopse dostanou „Festivalovou pečeť s doporučením“, které by mohlo pomoci při poskytování nadačních příspěvků Filmové nadace v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby za účelem podpory české audiovizuální tvorby, podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby, k hledání cest k realizaci těchto projektů a k podpoře vzdělávání.

„Festivalové pečetě s doporučením“ budou předány v rámci Slavnostního zakončení 51. dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově ve čtvrtek 10. října 2019 v 11 hodin v Domě kultury v Ostrově.