Uzávěrka 18. 10.

Projekt Connecting Emerging Literary Artists (CELA) – výzva

Publikováno 7. 10. 2019

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje otevřenou výzvu do mezinárodního projektu CELA pro tři začínající autory.

CELA je mezinárodní čtyřletý projekt (2019–2023), který nabízí třem českým začínajícím autorům příležitost setkat se s dalšími literáty z celkem deseti evropských zemí, účastnit se vzdělávacích kurzů, konzultovat svou tvorbu s mentory a prezentovat ji nakladatelům a literárním agentům na festivalech u nás i v zahraniční. Cesty spisovatelů do zahraničí jsou financovány z prostředků projektu, tj. programem EU Kreativní Evropa.

Ukázka z tvorby každého účastníka bude přeložena do osmi evropských jazyků. Texty budou dostupné na on-line platformě projektu.

Do projektu Cela se rovněž zapojí celkem osm českých začínajících překladatelů, kteří budou překládat texty z jazyků organizací zapojených do projektu. I překladatelé budou mít možnost účastnit se vzdělávacích kurzů v zahraničí a konzultovat své překlady se zkušenými českými překladateli. Výstupy projektu CELA, který probíhal v letech 2017–2019, jsou dostupné zde.

Do pokračování projektu CELA je zapojeno celkem jedenáct organizací z deseti zemí (Belgie, Česká republika, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Španělsko). Přehled všech organizací zapojených do projektu naleznete zde.

Uzávěrka doručení přihlášek: 18. 10. 2019

Více zde.