Uzávěrka 28. 2.

Program na podporu mobility i-Portunus – dotazník

Publikováno 21. 2. 2022

Program i-Portunus Houses se věnuje testování a analýze různých programů nadnárodní mobility pro místní hostitelské organizace, umělce a kulturní pracovníky.

Průzkum je určen pro donátory (veřejné i soukromé) působící ve všech oblastech umění a kultury ve čtyřiceti zemích programu Kreativní Evropa a Spojeném království, kteří mají zkušenosti s financováním a podporou místních hostitelů a/nebo umělců a kulturních pracovníků. Cílem průzkumu je zjistit jejich přístup, zájmy, motivace a priority v souvislosti s přeshraniční mobilitou umělců a kulturních profesionálů a jejich místních hostitelů.

Podrobnosti