Uzávěrka 18. 2.

PRIX BLOXHUB INTERACTIVE – soutěž pro architekty a urbanisty

Publikováno 8. 2. 2019

Cílem mezinárodní soutěže PRIX BLOXHUB INTERACTIVE je rozvoj interdisplinární spolupráce při utváření městského prostoru. Soutěž vyzývá architekty, kreativce, inženýry a vizionáře ke sdílení představ o nových podobách veřejného života ve městě na základě využití digitálních technologií.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, z nichž první je určena pro výjimečné projekty, které již byly za pomoci nových technologií realizovány, a druhá pro koncepty budoucích projektů. Vítězové soutěže obdrží finanční ocenění až do výše 5 000 eur a budou mít příležitost své projekty prezentovat na interaktivním festivalu BLOX v Kodani či na festivalu Ars Electronica v Linci.

Do soutěže se lze přihlásit bez ohledu na věk, národnost či užité médium. Registrace se uzavírá v polovině února 2019.

Podrobné informace naleznete na stránce PRIX BLOXHUB.