Připomínkujte návrh Státní kulturní politiky 2021–2025+

Publikováno 18. 3. 2021

Ministrstvo kultury ČR připravilo formulář, jehož prostřednictvím je možné uvést připomínky k aktuálnímu návrhu SKP. Dotazník je rozdělen dle jednotlivých částí textu SKP.

Pracovní verze Státní kulturní politiky 2021–2025+

Formulář