Příležitost pro studenty – účast na Divadelním Festivalu Kutná Hora (DFKH)

Publikováno 4. 6. 2019

Jménem Divadla X10 a spolku Kulturní invaze nabízíme studentům účast na 5. ročníku Divadelního Festivalu Kutná Hora (DFKH), který proběhne 6. a 7. září 2019.

Vážení,

jménem Divadla X10 a spolku Kulturní invaze nabízíme studentům účast na 5. ročníku Divadelního Festivalu Kutná Hora (DFKH), který proběhne 6. a 7. září 2019.

DFKH bude od tohoto roku velkou open air akcí primárně zaměřenou na prezentaci autorského divadla v mezinárodním rozměru s důrazem na současná aktuální témata. Dramaturgie zároveň koncipuje festival jako pracovní setkání zaměřené na rozvoj spolupráce jednotlivých uměleckých aktérů, rozvoj uměleckého oboru současné autorské jevištní tvorby jako celku i zvýšení kvality uměleckého vzdělání a následného uplatnění absolventů uměleckých a produkčních oborů. Svou účast na festivalu potvrdili: A Studio Rubín, Divadlo na cucky, Divadlo X10, Jedl, Spitfire Company, zahraniční soubory Il Mutamento (IT), Trash Theatre Teatr
Bestemmia (PL), S.T.O.K.A (SK), performer Janis Povilaitis (RU) a další experti a umělci z Litvy, Německa a Rumunska. Podrobný program bude brzy k dispozici na  www.kutnahorafestival.cz.

Program je koncipován tak, aby se festival stal výjimečnou možností pracovního setkání na počátku sezóny, a to jak obdobně zaměřených umělců a souborů z ČR i zahraničí, tak nastupující studentské generace. Festival aspiruje stát se “podzimní divadelní školou”. V rámci pracovních setkání nabídne možnost nahlédnout přímo do tvorby zúčastněných souborů prostřednictvím otevřených zkoušek, aktivní účast na procesu zkoušení inscenace vznikající přímo pro DFKH, aktivní produkční participaci během festivalu,
připravovány jsou workshopy a besedy a další setkání se zahraničními hosty. Studenti se mohou zapojit také do doprovodných buskingových aktivit. Na místě zajišťujeme ubytování a vstup zdarma na všechny akce v rámci festivalu.

Cílem festivalu není jen jednorázové setkání, ale možnost vytvořit síť kontaktů, vzájemných vazeb a tvůrčího dialogu, který může být základem pro budoucí kontinuální spolupráci. Všichni zúčastnění umělci a jejich soubory prezentují aktuální texty či autorské projekty, žijí a komentují současné palčivé společenské situace, neustále se otevírají novým impulsům. Právě tento konstantní otevřený přístup budou moci v rámci festivalu předávat mladé generaci, a tím zachovávat a zpřístupňovat umělecký kulturní projev proti vzrůstajícímu tlaku
komercionalizovaného vidění světa.

V případě zájmu a případných dotazů se neváhejte obrátit na Ewu Zembok: .

S úctou
Lenka Havlíková, ředitelka, Divadlo X10 z. s.