Uzávěrka 23. 8.

Příjímací řízení do magisterského studia na Katedru teorie a kritiky DAMU

Publikováno 12. 8. 2019

V září 2019 je vypsán druhý termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na obor Teorie a kritika na DAMU.

Termín pro podání přihlášek je v pátek 23. srpna 2019, samotné přijímací řízení (jednokolové a jednodenní) se koná v úterý 10. září 2019.

V rámci studia můžete nadále rozvíjet své kritické psaní a redakční práci při přípravě studentského časopisu Hybris, který vychází třikrát ročně. Výuka na Katedře teorie a kritiky probíhá v úzkém sepětí s praktickou divadelní tvorbou, přirozenou součástí studia jsou například pravidelné DISK_USE o inscenacích vznikajících ve školním divadle DISK. Pro další informace navštivte naše webové stránky!