Uzávěrka 15. 10.

Přihlaste se do literární soutěže Technologizace lásky v 21. století

Publikováno 7. 7. 2019

A2 kulturní čtrnáctideník a a kulturně-společenský časopis Kapitál vyhlásily 1. ročník esejistické literární soutěže.

Možná témata: Jak odráží současná populární literatura, beletrie či kultura obecně aktuální proměny v partnerských vztazích vyplývající z všudypřítomnosti digitálních technologií? Jak ovlivňují podobu lásky technologické novinky typu virtuální reality, sexboti či medikalizace pocitů a citů? Jak lásku nově uchopují moderní vědecké metody na poli neurověd, psychologie, sociologie? Jak ovlivňují způsoby výběru partnera sociální sítě a seznamovací aplikace a digitální komunikace obecně? Mohou být technologie využívány třetími stranami k ovlivňování podoby mezilidských vztahů?

Porota složená ze zástupců redakcí Ádvojky a Kapitálu zvolí tři nejúspěšnější soutěžící a jejich eseje budou otištěny v tematickém čísle A2 kulturního čtrnáctideníku Technologizace lásky, které vyjde na konci roku 2019.

Formální požadavky: Texty psané česky nebo slovensky v rozsahu 14 000–18 000 znaků včetně mezer, doplněné jménem autora, názvem a kontaktními údaji – e-mail, telefon, adresa – posílejte do 15. října 2019 v elektronické podobě na E . Vítězný esej bude odměněn částkou 10 000 Kč. Další publikované texty budou honorovány a oceněny věcnými dary. Soutěž není věkově omezena.

Časový harmonogram:

15. 6. 2019 vyhlášení soutěže
15. 10. 2019 ukončení soutěže
15. 11. 2019 vyhodnocení
prosinec: tematické číslo A2 Technologizace lásky