Uzávěrka 1. 4.

Premia Bohemica 2019 – výzva k nominacím

Publikováno 21. 2. 2019

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obecspisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenuzískali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999),Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski(2011) či v prvním obnoveném ročníku Urs Heftrich (2017). Posledním laureátem ceny se stalv roce 2018 britský bohemista a slavista, profesor české a slovenské literatury Robert B. Pynsent.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. dubna 2019 na adresy  nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica
http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=33