Uzávěrka 31. 3.

Překladatelská Cena Susanny Roth 2022 – výzva

Publikováno 15. 1. 2022

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth je dlouhodobým projektem na podporu mladé generace zahraničních bohemistů, začínajících překladatelů ad.

V rámci soutěže se uděluje prestižní ocenění adeptům ve věku do 40 let za nejlépe přeložený text prozaického díla současného českého autora (z češtiny do světových jazyků), přičemž cílem a silou soutěže je kromě soustavné práce v oblasti překladatelství také podpora prezentace současné české literární tvorby zainteresovanému širšímu publiku za hranicemi ČR.

Podrobnosti