Uzávěrka 3. 8.

PRALIN – Staff Exchange Program – otevřená výzva

Publikováno 29. 6. 2020

PRALIN – komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně vyhlašuje otevřenou výzvu na Staff Exchange Program. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci a iniciovat uměleckou výměnu.
 Srpen 2020 až červen 2021
.

Uzávěrka žádostí: 3. srpna 2020

Online informační setkání: 3. července, 2020, 17.00–18.00 (registrujte se na , a to do 2. července 2020)

PRALIN Staff Exchange nabízí profesionálům z Prahy a Berlína možnost poznat uměleckou komunitu v partnerském městě, osobní setkání, která podpoří rozvoj společných projektů. V průběhu jednoho roku budou mít účastníci příležitost se zúčastnit několika festivalů, kulturních akcí, sympozií. V případě zájmu budou účastníkům poskytnuty konzultace o evropských fondech, strategiích pro účinné zahájení, rozvoj a udržování projektů a aktivit mezi Prahou a Berlínem.

Kdo se může přihlásit do programu PRALIN Staff Exchange?

 Program je otevřen profesionálům z Prahy a Berlína: kulturní manažeři, produkční, projektoví a marketingoví manažeři, pracovníci v oblasti práce publikem, umělečtí ředitelé atd. Žadatelé by měli být v oblasti nezávislé performing arts scény v Praze nebo Berlíně profesionálně aktivní.

V rámci výzvy pro období srpen 2020 až červen 2021 budou vybráni až tři účastníci z Prahy a až tři účastníci z Berlína.Program zahrnuje:

  •  26. srpna 2020: Digitální zahájení organizátorů s vybranými šesti účastníky.
  •  15.–17. září 2020: Během nultého ročníku konference Culture Get-Together v Praze se všichni poprvé osobně setkají, poznají a zúčastní programu konference a doprovodných kulturních aktivit.
  • 1.–3. října 2020: Účastníci se setkají podruhé během Industry Get-Together v Berlíně a dostanou příležitost představit své plány a nápady v rámci programu Staff Exchange. Kromě oficiálních konferenčních akcí bude připraven i speciální formát Staff Exchange aktivit.  
  • Únor 2021 (tři dny): Během festivalu Malá inventura v Praze se účastníci setkají potřetí, budou moci prohloubit spolupráci, kterou navázali, účastnit se uměleckého programu festivalu.
  • Květen 2021 (tři dny): Během Performing Arts Festival Berlin se všichni oficiálně setkají naposledy. Dostanou prostor se veřejně podělit o své zkušenosti a výsledky z programu Staff Exchange, zúčastnit se oficiálního festivalového programu a doprovodných akcí pro profesionály.
  • Červen 2021: On-line zakončení organizátorů s účastníky z obou měst. 


Program Staff Exchange navíc umožňuje účastníkům individuální cesty do Prahy/Berlína, aby se mohli potkat s potenciálními nebo již existujícími partnery pro spolupráci. Konkrétní podrobnosti o jednotlivých pobytech budou projednány a rozhodnuty organizátory. Během pobytů v Berlíně budou účastníkům Staff Exchange z Prahy vypláceny diety.

Jak se přihlásit?

Pošlete životopis a motivační dopis do 3. srpna 2020 kontaktní osobě z vašeho města (viz níže uvedené kontakty).

V motivačním dopisu by měly být uvedeny následující informace:

  • Proč máte zájem o účast v programu?
  • Jaký druh instituce/pracovní oblast v partnerském městě preferujete?
  • Máte již v Praze/Berlíně nějakou navázanou uměleckou spolupráci, kterou byste v rámci Staff Exchange chtěl/a prohloubit?
  • Čeho byste v rámci programu Staff Exchange chtěl/a dosáhnout?

Žadatelé by si měli být jistí, že mohou být přítomni na všech výše zmíněných festivalech, konferencích a aktivitách.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přihlášky zasílejte: 

O Pralinu:

PRALIN je komunikační platforma, která propojuje nezávislou uměleckou obec v Praze a Berlíně. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi umělci a profesionály v oblasti performativního umění a dále usilovat o prezentaci pražských umělců v Berlíně a berlínských umělců v Praze.

PRALIN je společným projektem Nové sítě (Praha) a Performing Arts Programm LAFT (Berlin).

O organizátorech programu:Nová síť


Nová síť podporuje živé umění a spolupráci v kultuře. Jako otevřená kulturní organizace propojuje regiony ČR s Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi veřejnou správou a jednotlivými aktéry kulturního života, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, komunikační platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.

www.novasit.cz

The Berlin Performing Arts Programm

Projekt Performing Arts Programm organizace LAFT Berlin představuje efektivní způsob, jak berlínskou komunitu nezávislých performativních umělců posílit, profesionalizovat a přinést do ní příležitosti k networkingu. Program má za cíl propagovat umělecká díla v berlínském kreativním prostředí, zpřístupnit nezávislou uměleckou komunitu novým členům, šířit a předávat znalosti a zkušenosti, a také posilovat a vytvářet novou spolupráci v této komunitě performativních umělců i mimo ni.

www.pap-berlin.de

Hlavní partner: Česko-německý fond budoucnosti

Projektoví partneři: Goethe-Institut Prag, Institut umění – Divadelní ústav (IDU), České centrum Berlín