Uzávěrka 4. 11.

Praha 3 hledá hrdý a svébytný vizuální styl

Publikováno 7. 10. 2019

Výrazná městská část chce najít styl, co je stejný jako její obyvatelé. První kolo soutěže, kterou má na starosti Czechdesign, je otevřené všem zájemcům.

Městská část Praha 3 je jedinou městskou částí, která je vidět již zdaleka. A to nejen díky Vítkovu, který se i na Hradčany dívá shora, ale zejména díky televizní věži, kterou nepřehlédnete ani 50 km od Prahy. Toto „povyšování“ je však pouze zeměpisného charakteru, Praha 3 se nedělí na žádné společenské kasty, ale naopak spojuje, a je stejná jako její obyvatelé – hrdá a svébytná.

Takový má být i nový vizuální styl, které vzejde z aktuální designérské soutěže. Má být komplexním systémem utvářejícím jednotnou tvář městské části a její prezentace.

Současný znak vychází ze symbolu městské části Praha 3, ale není logotypem. Nový styl má ale promlouvat současným jazykem, měl by být snadno identifikovatelný, moderní, originální a sebevědomý

„Praha 3 je živá a výrazná městská část, která se vyznačuje svou pestrostí a jedinečnou atmosférou. Vzhledem k absenci jednotné vizuální identity pro celou Prahu, bychom se rádi prezentovali svým vlastním nadčasovým vizuálním jazykem. V rámci městské části jednotně, zároveň však odlišitelně od ostatních pražských městských částí. Organizace Czechdesign je pro nás zárukou kvality soutěže. Výsledek tak očekáváme s nadšením a věříme, že jej přijmou za svůj jak naši občané, tak i návštěvníci. Rádi bychom docílili vizuální identity, která bude ukazovat Prahu 3 jako místo plné hrdých lidí, kteří mezi sebou nedělají rozdíly. Zkrátka místo, které nás spojuje,“ dodává Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3.

Praha 3  se do hledání nového vizuálního stylu rozhodla jít tím nejtransparentnějším způsobem, otevřenou soutěží. Je to férová cesta, ke které si přizvali nás, Czechdesign. Věříme v povedený výsledek a zajistíme profesionální proces celé soutěže,“ komentuje zapojení organizace Jana Vinšová, ředitelka Czechdesign. 

Soutěž o návrh je otevřena pro širokou odbornou veřejnost, první kolo je otevřené. Odevzdává se grafický koncept a systém vizuální identity městské části, logo/logotyp a grafické řešení plakátu pro akci Žižkovský panel.

První kolo přijímá návrhy do 4. 11. 2019. Do druhého kola postoupí tři grafici/studia, které čeká osobní prezentace návrhů. Výsledky budou oznámeny v průběhu prosince 2019. Účastníci v druhém kole získají skicovné a vítěz zakázku, včetně licence.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty/externí odborníci:

– Petr Babák, grafický designér, pedagog VŠUP a publicista,

Robert V. Novák, grafický designér, fotograf, kurátor,

Žaneta Kögler, grafická designérka, v letech 2012–2018 spoluvedoucí Ateliéru grafického designu 1 FaVU VUT v Brně a 2016–2018 vedoucí Oddělení marketingu a komunikace Moravské galerie v Brně.

Závislá část poroty/zástupci městské části:

– Jiří Ptáček, starosta Městské části Praha 3,

– Pavel Trojan, vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace.