Uzávěrka 14. 5.

Pragovka Gallery Open Call 2024

Publikováno 17. 4. 2023

Pragovka Gallery vyhlašujeme dva Open Cally pro rok 2024 se společným tématem RŮST A PŮST.

Růst/nerůst je proces spočívající v různých změnách a způsobech – ať již zkoumáme změny ve velikosti těl či v průběhu vývoje jedince v době antropocénu nebo se zaměříme na proces, který je spojovaný s nabýváním určité hmoty. Hledáme reflexe pojmu růst/nerůst (degrowth) v různých smyslech a rovinách (fyzické, osobnostní, společenské, kulturní, politické, ekologické, i ekonomické). Jakým způsobem můžeme tento proces chápat? A je vždy růst pozitivní? Je vždy východisko nerůstu chápano skrze ekologickou krizi jako nahlížení na politický problém?

Současný systém založený na neustálém zvyšování produkce a konzumu se zdá být takřka neudržitelný. Musí stagnace znamenat smrt? Může růst vést k půstu? Co když něco sroste, obroste nebo zaroste? Téma by mělo nejen rozšířit hranice určitého problému, který se k nám nevtíravě blíží, ale také ukázat možnosti pozitivního rozvoje, štěstí, zpomalení, návratu k sobě.

OPEN CALL 2024 je určen výstavním a autorským projektům do Pragovka Gallery pro rok 2024. Více informací o podmínkách a formulář žádosti najdete zde.

Do OPEN CALL ARTIST IN RESIDENCE 2024 se mohou hlásit zájemci o tvůrčí rezidenci v prostorách Pragovky v roce 2024 z České republiky i ze zahraničí. Více informací o podmínkách a formulář žádosti najdete zde.

Těšíme se na vaše projekty do 14. května 2023 (23.59).