Uzávěrka 5. 9.

Pragovka Gallery – Open Call 2020 (2. kolo)

Publikováno 4. 8. 2019

Pragovka for Art z. s. vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na výstavní projekty do Pragovka Gallery pro rok 2020.

Spolek Pragovka for Art z. s. vznikl na konci roku 2017 a navázal na činnost neformální skupiny umělců působící v areálu prvorepublikové továrny od roku 2010. V této souvislosti se činnost spolku snaží pracovat i nadále na přeměně Pragovky v alternativní kulturní centrum pro umění zaštiťováním výstavního programu a podporou dalších akcí pro veřejnost (letní kino, workshopy atd.).

Pragovka je dnes živým multikulturním centrem a uměleckou čtvrtí, která poskytuje inspirativní prostředí pro uměleckou tvorbu i prostor pro plodnou výměnu myšlenek mezi různými uměleckými uskupeními. Hlavní činností spolku je řízení galerií – v současné době Pragovka zastřešuje čtyři galerijní prostory – The White Room, Pragovka Gallery Entry, Pragovka Gallery Rear a Pop-Up na celkových 1014 m2.

Dramaturgie výstav
Dramaturgie jednotlivých výstavních prostor se liší. The White Room vznikl z iniciativy umělců sídlících na Pragovce se záměrem prezentovat výlučně tvorbu rezidentů Pragovky (a případně jejich hostů). Program je postaven na tzv. booking systému, finální roční plán je sestaven pracovníky Pragovka for Art z. s. na základě předložených žádostí z řad zájemců.

Program ve zbylých třech prostorech (pod zastřešujícím názvem Pragovka Gallery) se oproti The White Room zaměřuje na externí umělce, umělecké skupiny, školy atd. mimo okruh rezidentů Pragovky. Výstavní projekty jsou vybírány na základě dvou kol veřejné výzvy, z nichž devítičlená komise složená z rezidentů a přizvaných odborníků sestavuje program na celý rok.

Pragovka Gallery
Prostor Pragovka Gallery fungující od ledna 2018, je v tuto chvíli rozdělený na tři výstavní prostory. Entry, Rear, Pop-Up. Vzhledem k tomu, že kapacita výstavních projektů na rok 2020 byla v prostoru Rear již naplněna na základě 1. kola open callu, budou informace o Rear v následném textu vynechány.

Entry – prostor o rozloze 147 m2 je vhodný především pro sólové výstavy a méně rozsáhlé projekty. Na rok 2020 je zde plánováno 8 výstavních projektů, z nichž 1 projekt za základě této výzvy.

Pop-Up – Prostor o rozloze 98 m² je určen převážně na prezentaci klasických médií jako je malba a socha. Na rok 2020 je zde taky plánováno 8 výstavních projektů, z nichž 3 projekty za základě této výzvy.

Půdorys a fotodokumentace prostor Pragovka Gallery Entry a Pop-Up najdete v příloze výzvy.

Se svým projektem lze žádat pouze o prostor Entry a Pop-Up – celkově budou vybírány 4 projekty.

Výzva
Open callu je možné se zúčastnit s vlastním tématem, nebo v rámci daného tématu „ Labutí píseň“.

Z našeho pohledu téma Labutí písně zahrnuje:
– Projekty, které zhodnocují naše/Vaše místo ve světě, ve kterém se nacházíme. Vítáme projekty, založené na osobní mytologii, ale i projekty aktivistického a politického charakteru.
-Projekty založené na institucionální a environmentální kritice. Z hlediska místa, kde se nacházíme – tedy kulturního centra v industriálním prostředí, ale také z hlediska pozice, ve které se nachází lidstvo vůči planetě. Máme za to, že obě tyto polohy spolu úzce souvisí.
– Projekty cílící přímo na prostor Pragovka Gallery  a jeho reflexi.
– Projekty, jakýmkoliv způsobem reflektujícím umělecké pojetí Labutí písně.

Projekty budou vybrány na základě zasedání devítičlenné komise složené ze členů spolku Pragovka for Art z. s., rezidentů Pragovky a přizvaných odborníků. Komise se nezavazuje k vybrání všech projektů, pokud nebudou na požadované úrovni. Každý člen komise má právo nominovat dva další projekty. Každý člen komise má právo se zdržet hlasování, rozhoduje absolutní většina.

Vítány jsou také projekty s doprovodným programem ve formě performance či doplňkových akcí. Podmínkou je uskutečnění minimálně jedné doprovodné akce v průběhu výstavy. Na vystavující nejsou kladena žádná omezení (ani věkem, ani médiem), nicméně, galerie je cílena na umělce – studenty a absolventy do sedmi let po škole. V případě překročení tohoto limitu je nutný jednomyslný souhlas komise.

Rozpočet:
Výše podpory a finančního krytí projektů se může změnit v závislosti na rozpočtu Pragovka Gallery.

Galerie garantuje:
• finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstav
• PR a produkce výstavy a doprovodného program
• svoz výstavy
• kustody (otvírací doba út–čt: 16.00–20.00/pá–so: 14.00–18.00)
• vernisáž
• fotodokumentaci výstavy a vernisáže
• tisk plakátů, a doprovodných tiskovin
• grafické zpracování pozvánek a plakátů

Žádost o zařazení do Open callu musí obsahovat:
• formulář žádosti
• obrazovou dokumentaci a vizualizaci projektu
• portfolio a CV umělce / umělců
• portfolio a CV kurátora / kurátorů
• podrobný popis projektu
• předpokládaný rozpočet s případným uvedením krytí přesahujících nákladů z jiných zdrojů (součást formuláře žádosti)

Jednotlivé soubory pojmenujte opencall2020_Jméno Žadatele, portfolio_ Jméno Žadatele…
Velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB.

Uzávěrka přihlášek: 5. 9. 2019 (23.59). Projekty zaslané po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Zasedání komise: 9. 9. 2019.

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně: Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9
E
E-mailové přihlášky odesílejte v jednom e-mailu, s předmětem: open call 2020 2.kolo.

Výsledky budou zveřejněny na webu pragovka.com a FB nejpozději do 12. 9. 2019, úspěšní uchazeči budou o výsledcích Open callu informováni emailem. Galerie se nezavazuje odpovídat neúspěšným uchazečům Open callu.  Galerie si vyhrazuje právo archivovat projekty. Žádosti sólových projektů rezidentů Pragovky nebudou přijímány pro prostor Pragovka Gallery Entry a Pop-Up. Rezident může zúčastnit pouze jako člen větší skupiny nerezidentů, nebo jako kurátor nerezidentské skupiny. Zasláním žádosti udělujete souhlas pro zpracování dat.

Další informace o Pragovce na webu www.pragovka.com, našem Instagramu a FB.

Těšíme se na vaše projekty a budoucí spolupráci.