Uzávěrka 30. 6.

Pošlete vaše nominace na Česko-německou novinářskou cenu 2019

Publikováno 25. 6. 2019

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil Česko-německou novinářskou cenu 2019

Už jen do 30. června 2019 můžete na www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz nominovat soutěžní příspěvky!

Pokud Vás zaujal výjimečný článek, blog, příspěvek v rádiu, televizi či na internetu, který byl zveřejněn v době od 1. července 2018 do 30. června 2019 v českých nebo německých médiích či na internetu, nebo pokud chcete navrhnout novinářskou osobnost či novinářský formát na Zvláštní ocenění, neváhejte a využijte tuto příležitost.

Česko-německou novinářskou cenou podporujeme novináře a novinářky, kteří svou prací probouzejí zájem o sousední zemi, informují o ní bez předsudků a různorodě a napomáhají tak porozumění mezi Čechy a Němci.

Zvláštní cenou Mileny Jesenské vyznamenáme příspěvek věnující se tématům jako je občanská odvaha, tolerance či multikulturní porozumění.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získají jednotliví novináři či novinářské formáty.

Další informace o ocenění a podmínky účasti najdete na internetových stránkách.