Uzávěrka 30. 6.

Poločas rozpadu – čítárna Unijazz a Žižkovská noc vyhlašují dvojjazyčnou literární výzvu

Publikováno 12. 4. 2021

Čítárna Unijazz a Žižkovská noc společně vyhlašují literární opencall s názvem Poločas rozpadu. Výzva je otevřená českému i anglickému projevu a jejím výstupem bude krom dvojjazyčné publikace také cyklus autorských čtení i literární intervence v žižkovském veřejném prostoru.

Žižkov je domovem projektu Žižkovská Noc a koncem roku 2021 poskytne také útočiště kulturnímu spolku Unijazz. Geografická spojnice mezi těmito dvěma tělesy přinesla novou spolupráci, kdy základem tohoto svazku je kromě prohlubování budoucího sousedského přátelství také výrazné hodnotové souznění.

Literární Open Call, který tyto dva projekty vyhlašují, si klade za cíl nejen sjednotit a vyzvat spisovatelky a spisovatele k literární činnosti a k reflexi dnešní doby, ale svou nízkoprahovostí a transparentností aspiruje také na to, aby výzva a možnost se zúčastnit nebyla limitována jazykem, sociálním statutem, místem bydliště, ani jinými dělícími čarami.

Téma Poločas rozpadu aspiruje na literární ukotvení redefinice romantismu v 21. století: migraci člověka mezi betonem a přírodou, městem a vesnicí, proměnu lidských vztahů a romantických závazků, pocitu hrdinství, znovuobjevení člověčenství a lidské esence v době krize a atomizace lidské společnosti: izolace fyzická, psychická, společenská a názorová.

Forma literárních příspěvků není limitovaná, výzva je otevřená útvarům všeho druhu a formátu. Každý autor může přispět nejvýše dvěma příspěvky, jejichž maximální rozsah je stanoven na tři normostrany na jeden text.

V rámci tohoto projektu je kladen důraz především na jednotlivé výstupy a přenesení výsledků do každodennosti žižkovské čtenářské obce. V rámci Žižkovské noci, která se uskuteční 28.–30. 10. 2021, se tak uskuteční dva komponované večery pro veřejnost, věnované právě vybraným autorům a autorkám v českém a anglickém jazyce. Vybraná díla budou současně integrována do veřejného žižkovského prostoru. Celý projekt vyvrcholí křtem a publikací sbírky v nové Čítárně Unijazz, která bude otevřena v prosinci 2021.

Vaše literární počiny zasílejte na e-mail s předmětem „POLOČAS ROZPADU – OPENCALL“ do 30. června 2021 (výsledky výzvy budou zveřejněny koncem léta). E-mail v češtině nebo angličtině by měl obsahovat literární jeden či dva literární příspěvky ve formátu pdf či doc a kontakt na autorku či autora (telefon, e-mail).