Uzávěrka 7. 10.

Pikantní Poetický Punč 2 – výzva k zasílání básní

Publikováno 16. 9. 2020

Sex, vztahy a intimita. To bude tématem 2. ročníku vánočního večera poezie s názvem Pikantní Poetický Punč. Přihlašování na letošní ročník bylo právě spuštěno, a tak mají autoři ode dneška tři týdny na zaslání svých vybraných básní.

Pikantní Poetický Punč vznikl původně jako jednorázová akce podporující začínající autory, pro diváky pak fungoval jako večer vymaňující se z vánočního stereotypu a předsvátečního šílenství. Po poptávce diváků po dalších akcích tohoto typu se organizátoři z Punče rozhodli udělat pravidelnou každoroční akci.

První ročník akce proběhl 14. 12. 2019 v pražské kavárně Café Kampus, kde zazněly básně na téma sarkasmus a ironie. Letos bude večer zaměřen na poezii milostnou a intimní.

Ačkoliv se akce prezentuje jako vánoční a přitakává tomu i termín jejího konání, jedná se naopak spíše o vánoční satiru. Smysl Production svůj večer poezie nevěnuje tradiční vánoční atmosféře, během večera se neline vůně cukroví celým sálem a interpreti místo klasického zdobení stromku stromek odstrojují.

Autoři své básně mohou zasílat do 7. 10. 2020 na e-mail . Organizátoři pak do konce října sestaví program a osloví autory vybraných básní, se kterými následně podepíší licenční smlouvy. Listopad bude zasvěcen přípravám a zkouškám. Celá akce pak proběhne 11. 12. 2020 v Praze. Místo konání bude upřesněno.