Uzávěrka 28. 2.

Performance Crossings 2019 – open call pro umělce

Publikováno 21. 1. 2019

Cross Attic & galerie Holešovická Šachta vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce k příležitosti prezentování tvorby na festivalu performance artu Performance Crossings, který proběhne od 15. do 18. května 2019 v Praze.

][ O FESTIVALU ][
Performance Crossings 2019 je mezinárodní festival zaměřující se na performance art a příbuzné umělecké formy, který třetím rokem prezentuje umělce z celého světa a otevírá dialog mezi umělci a diváky, mezi myšlenkami a jejich zpracováním.

][ DRAMATURIE ][
Dramaturgie Performance Crossings je založena na prezentaci rozmanitých obsahových i formálních podob performance artu. Prostřednictvím prezentací umělců tvořících v různých formách performativního umění a v různých kulturních a společenských kontextech, vytváří festival místo pro vzájemnou diskuzi a setkávání se s odlišnými rysy daných forem a podněcuje myšlení o podobách umění, jeho hranicích a smyslu. Performance art je široké médium, které v sobě zahrnuje či má značně blízko k uměleckých druhům jako jsou live art, body art, long durational art, site-specific art, instalace, videoart, tanec, divadlo či zvuk. Ve středobodu zájmu Performance Crossings jsou zejména podobnosti tohoto těžko uchopitelného média a jeho  příbuzných performativních druhů.
Jedna z programových linií bude věnována fenoménu antropocénu, který vnímáme jako možnou pobídku k sebereflexi našeho myšlení o nás samotných, umělecké praxe a důsledků působení člověka na jeho životní prostředí.

][ NETWORK ][
Skrze formální okrajovost v širokém uměleckém spektru tíhne performance art k vytváření specifických komunit s podobným zájmem. Komunit, které i přes svůj mezinárodní charakter mnohdy nenachází dlouhodobou podporu pro své aktivity. Cílem Performance Crossings 2019 je vytvořit strukturu sdružující tyto skupiny, vytvořit zázemí pro vzájemnou spolupráci a zvýšení povědomí o jednotlivých subjektech. Síť, která by umožnila snazší orientaci o dění na poli performance artu pro umělce i diváky.

][ FESTIVAL ZAJIŠŤUJE ][
– Technické zázemí
– Dokumentaci (foto, video)
– Přístup do nově vznikající networkové platformy
– Festivalovou brožuru, která zahrnuje seznam festivalu organizací, jejichž práce je spojena s prezentací či propagací performance artu
– Možnost dlouhodobé spolupráce v rámci programu Cross Attic
– Ubytování (ve spřátelených bytech / uměleckém bytu / případně zajišťujeme slevu v blízkém hostelu / hotelu)
– Jídlo
– Částečné pokrytí nákladů na materiály
– Zvací dopis a další podporu pro získání financí

][ Jak se přihlásit ][
Pro přihlášení vyplňte online dotazník: https://goo.gl/wNGYSp

][ Deadline ][
Uzávěrky přihlášek: 28. února 2018  
Výsledky: 6. března 2018

][ Kontakt ][
Performance Crossings crew
m.p. // Antonín Brinda // Heidi Hornáčková // Hana Pelánková // Klaudie Osičková

Kontact
Klaudie // E

Performance Crossings organizují: Cross Attic & Holešovická Šachta