Per Theater Formance (EL) hledá iniciátora kulturního projektu

Publikováno 21. 10. 2019

Per Theater Formance v současné době hledá evropské projekty spolupráce v oblasti umění, mezioborové tvorby a vzdělávání, jichž by se mohla zúčastnit jako partner.

Per Theater Formance je řecká nezisková divadelní společnost, zaměřená zejména na současné metody hraní a režie. Je považována za jedno z nejlepších a nejvýznamnějších divadelních uskupení v Řecku, její výzkum ritualistické dimenze divadla se aplikuje celosvětově a její hry jsou uváděny na významných mezinárodních festivalech.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně plánované výzvy Projekty evropské spolupráce 2020.

Kontakt: T 0030 6937553009, E