Připomínáme: Pandemie jako výzva pro inovace – dotazník pro kulturní organizace

Publikováno 24. 2. 2022

Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku mapujícího dopady pandemie COVID-19 na Vaši organizaci.

Dotazník je součástí rozsáhlého výzkumného projektu Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace.

Vaše odpovědi jsou zásadní pro zjištění dopadů pandemie na sektor profesionálního umění. Analýza dat z dotazníku bude kombinována s daty z rozhovorů s více než 70 řediteli kulturních organizací. Vyplnění dotazníku Vám zabere 10–15 minut.

Výsledky výzkumu budou zveřejněny během března 2022 na webové stránce www.umeni-covid19.cz.

Dotazník

Organizátoři projektu: Katedra arts managementu VŠE, Katedra produkce DAMU a Institut umění – Divadelní ústav (IDU)

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR (Program Éta).